Million Well Scheme दशलक्षी विहीर योजना (MWS)

Million Well Scheme दशलक्षी विहीर योजना (MWS)

दशलक्षी विहीर योजना

दशलक्षी विहीर योजना (MWS) Million Well Scheme

सुरुवात : १९८८

सुरवातीला ही NREP(National Rural Employment Programme) अंतर्गत होती.

दशलक्षी विहीर योजना (MWS) १ एप्रिल १९८९ ला NREPचे रुपांतरण जवाहर रोजगार योजनेत त्यामुळे दशलक्षी विहीर योजना जवाहर रोजगार योजनेचा भाग झाली पण १ जानेवारी १९९६ ला MWSही योजना जवाहर रोजगार योजनेपासून वेगळी करण्यात आली. यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीतील गरीब लहान आणि वेठबिगारीतून मुक्त झालेले मजूर यांना विहीर बांधून देणे.

Mpsc Online Test Series Join Now

Lateest Job Updates Visit Now

Million Well Scheme

Million Well Scheme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *