औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 1 सराव पेपर Pharmacy Officer

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 1 सराव पेपर Pharmacy Officer

WPCode Page Scripts

Toggle panel: WPCode Page Scripts

Hit Statistics

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 1 सराव पेपर Pharmacy Officer
 1. शिस्टोसोमायासिस का होते?

a. व्हायरस

b. बॅक्टीरिया

c. पैरासाइट

d. कवक

उत्तर: c

2.शिस्टोसोमायासिससाठी सामान्यतः कोणती प्रजा जिम्मेदार आहे?

a. भूंगर

 b. कोक्सिडिया

c. शिस्टोसोमा

 d. अश्वास्त्री

उत्तर: c ) शिस्टोसोमा

3.शिस्टोसोमायासिससाठी साधारितपणे कशी लक्षणे दिसतात?

a. उब

b. ताप

c. उरिन डिसकलरेशन

d. सर्व किंडचं

उत्तर: c )उरिन डिसकलरेशन

4.लेप्टोस्पायरोसिस कसे होऊ शकते?

a) मात्र ड्रिंकिंग वॉटरद्वारे

b) काण्यांच्या श्वासांच्या सहजेसहजे

c) सापळांच्या विसर्जनांमुळे

d) सर्दीच्या मौसमात

5) लेप्टोस्पायरोसिस कसे होऊ शकते?

a) मात्र ड्रिंकिंग वॉटरद्वारे

b) काण्यांच्या श्वासांच्या सहजेसहजे

c) सापळांच्या विसर्जनांमुळे

d) सर्दीच्या मौसमात

अनु क्र. आरोग्य भरती माहिती माहिती पाहा
1 आरोग्य विभाग भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF DownloadDownload
2 आरोग्य विभाग भरती परीक्षा अभ्यासक्रम 2023 Arogya Vibhag BhartiDownload
3 आरोग्य विभाग संपूर्ण नोट्स PDF Arogya Vibhag Full Notes PDf DownloadDownload
4Arogya Vibhag Chemical Assistant Qualification download PDFDownload
5Arogya Vibhag Chemical Assistant Syllabus PDF DownloadDownload
6Laboratory Scientific Officer Old Question Paper PDF DownloadDownload
7Laboratory Technician Old Question Paper PDF DownloadDownload

Answer: c) सापळांच्या विसर्जनांमुळे

6) शिस्टोसोमायसिसला “पेर्ल रिवर फीवर” हे दिलं जातं, ते कोणतं जनसंख्यानिहाय मुकलं आहे?

a) उपमहाद्वीप

b) आफ्रिका

c) युरोप

d) नॉर्थ अमेरिका

Answer: b) आफ्रिका

7) शिस्टोसोमायसिसला कोणते प्रजातीचे कीटक जबाबदार आहे?

a) एस्करिया

b) स्किस्टोसोमा

c) टेनिया

d) फिलारिया

Answer: b) स्किस्टोसोमा

8) शिस्टोसोमायसिसचे उपचार कसे केले जाते?

a) एंटीबायोटिक्स घेतल्याने

b) आंतरिक लालसर औषधांचा वापर करून

c) प्रतिस्पर्धी लालसर औषधांचा वापर करून

d) केवळ सर्जरीच्या माध्यमात्रे

Answer: c) प्रतिस्पर्धी लालसर औषधांचा वापर करून

9) प्रमुख लालसर औषध वापरलेल्या आहे शिस्टोसोमायसिसच्या उपचारासाठी?

a) प्राजिक्वांटेल (Praziquantel)

b) एम्बेनझोल (Mebendazole)

c) डायोप्राइम (Diaprim)

d) एल्बेंडाजोल (Albendazole)

Answer: a) प्राजिक्वांटेल (Praziquantel)

10) शिस्टोसोमायसिसच्या उपचारासाठी दरदरात वापरलेला औषध कोणता आहे?

a) अल्बेंडाजोल (Albendazole)

b) प्राजिक्वांटेल (Praziquantel)

c) एम्बेनझोल (Mebendazole)

d) आल्बेंडाजोल (Albendazole)

Answer: b) प्राजिक्वांटेल (Praziquantel)

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 1 सराव पेपर Pharmacy Officer

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 1 सराव पेपर Pharmacy Officer

11) शिस्टोसोमायसिसचे किती प्रकार आहेत?

a) एक

b) दोन

c) तीन

d) चार

Answer: b) दोन

12) शिस्टोसोमा मैन्सोनी कोणत्या प्रजातीचे कीटकांसाठी जबाबदार आहे?

a) स्किस्टोसोमा हेमटोबियम

b) शिस्टोसोमा मैन्सोनी

c) टेनिया सोलियम

d) एस्करिया वर्मिक्युलारिस

Answer: b) शिस्टोसोमा मैन्सोनी

13) शिस्टोसोमा हेमटोबियम कुठल्या भागात स्थित असते?

a) आंतरदृष्टी

b) किड्नी

c) लिवर

d) इयर

Answer: c) लिवर

14) शिस्टोसोमायसिस हे कोणत्या प्रकारचं रोग आहे?

a) वायरल फीवर

b) पैरासिटिक इन्फेक्शन

c) बैक्टीरियल इन्फेक्शन

d) फंगल इन्फेक्शन

Answer: b) पैरासिटिक इन्फेक्शन

15) शिस्टोसोमायसिस कोणत्या तत्त्वाने संचरण होते?

a) भूगोल

b) वायरस

c) बैक्टीरिया

d) पैरासाइट्स

Answer: d) पैरासाइट्स

16) लेप्टोस्पायरोसिस कोणत्या किटकाने होतं?

a) मोस्किटो

b) टिकटिकणारं

c) कुत्रा

d) हाथी

Answer: c) कुत्रा

17) लेप्टोस्पायरोसिसचे लक्षण काय असतात?

a) उच्चतम शरीरात थंडक

b) हातांचे तुंड व उबारचं दुखतं

c) कण्टाळाचं लाल होणं

d) आकारांतरीत नसलेलं

Answer: b) हातांचे तुंड व उबारचं दुखतं

18) लेप्टोस्पायरोसिस हे कोणत्या विभागाचं रोग आहे?

a) वायरल इन्फेक्शन

b) बैक्टीरियल इन्फेक्शन

c) पैरासिटिक इन्फेक्शन

d) फंगल इन्फेक्शन

Answer: b) बैक्टीरियल इन्फेक्शन

19) लेप्टोस्पायरोसिसचे उपचारसाठी कोणतं औषध वापरलं जातं?

a) प्राजिक्वांटेल (Praziquantel)

b) डॉक्सीसायक्लीन (Doxycycline)

c) पारासिटामॉल (Paracetamol)

d) एल्बेंडाजोल (Albendazole)

Answer: b) डॉक्सीसायक्लीन (Doxycycline)

20) लेप्टोस्पायरोसिससाठी लोकांसाठी सकळच उपलब्ध असलेलं टीका कोणतं आहे?

a) लेप्टोवैक (Leptovac)

b) प्राजिक्वांटेल (Praziquantel)

c) टाइफाइड व्हॅक्सीन (Typhoid Vaccine)

d) डॉक्सीसायक्लीन (Doxycycline)

उत्तर: a) लेप्टोवैक (Leptovac)

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 1 सराव पेपर Pharmacy Officer

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 1 सराव पेपर Pharmacy Officer

21) लेप्टोस्पायरोसिस कशी स्थितित उत्पन्न होते?

a) वायरल संज्ञानके

b) बैक्टीरियल संज्ञानके

c) फंगल संज्ञानके

d) पैरासाइटिक संज्ञानके

उत्तर: b) बैक्टीरियल संज्ञानके

22) लेप्टोस्पायरोसिस का विशेषत: कोणते जंतु संचरण करू शकतं?

a) मेंड्यूस (Mice)

b) बिल्ली (Cats)

c) कुत्रा (Dogs)

d) उपरोधी मेंदू (Kangaroo)

उत्तर: c) कुत्रा (Dogs)

23) लेप्टोस्पायरोसिसचे साधारित्यपत्रे लक्षण काय आहेत?

a) मुखातून रक्त व अंगांत लाली उभारणे

b) खोकल्यात थंडक

c) हातांचे तुंड व उबारचं दुखतं

d) आकारांतरीत नसलेलं

उत्तर: a) मुखातून रक्त व अंगांत लाली उभारणे

24) Which of the following diseases is commonly transmitted through contaminated water?

 • A) Influenza
 • B) Tuberculosis
 • C) Cholera
 • D) Measles

Answer: C) Cholera

25) What is the primary causative agent of amoebiasis, a waterborne disease?

 • A) Vibrio cholerae
 • B) Giardia lamblia
 • C) Entamoeba histolytica
 • D) Salmonella typhi

Answer: C) Entamoeba histolytica

26) Which of the following symptoms is characteristic of waterborne diseases?

 • A) Joint pain
 • B) Respiratory distress
 • C) Gastrointestinal issues
 • D) Visual impairment

Answer: C) Gastrointestinal issues

27) Typhoid fever is caused by:

 • A) Escherichia coli
 • B) Vibrio cholerae
 • C) Salmonella typhi
 • D) Shigella dysenteriae

Answer: C) Salmonella typhi

28) Cryptosporidiosis is caused by:

 • A) Bacteria
 • B) Virus
 • C) Protozoa
 • D) Helminths

Answer: C) Protozoa

29) What is the primary route of transmission for waterborne diseases?

 • A) Airborne
 • B) Vector-borne
 • C) Foodborne
 • D) Waterborne

Answer: D) Waterborne

30) Which waterborne disease is associated with symptoms like high fever, headache, and muscle aches?

 • A) Giardiasis
 • B) Legionnaires’ disease
 • C) Leptospirosis
 • D) Hepatitis A

Answer: C) Leptospirosis

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 1 सराव पेपर Pharmacy Officer

See More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *