महाराष्ट्र पशुसंवर्धन भरती सराव प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा. 2023

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन भरती सराव प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा, पशुधन AHD Pashusavardhan Bharti Sarav Prashnpatrika Question Papers

पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे यांच्या मार्फत एकूण 446 पदांच्या भरतीसाठी पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 जाहीर करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 साठी उमेदवार ऑनलाईन अर्ज 27 मे 2023 ते 11 जून 2023 16 जून 2023 या कालावधीत करू शकतात

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन भरती सराव प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा. 2023
Pashusavardhan Bharti

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन भरती सराव प्रश्नपत्रिका

लवकच लावण्यात येतील पुन्हा भेट द्या free Notes Download

Hit Statistics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *