अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती संपूर्ण परीक्षा माहिती

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती संपूर्ण परीक्षा माहिती परीक्षेबद्दल सर्व वय पात्रता, शिक्षण, प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन टेस्ट सराव पेपर व नोट्स दिल्या आहेत. ती पहा व काही शंका असल्यास मेसेज करा. Maharashtra Police Bharti Exam Information

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती संपूर्ण परीक्षा माहिती

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती संपूर्ण परीक्षा माहिती
अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती संपूर्ण परीक्षा माहिती
1महाराष्ट्र पोलीस भरती चॅनेल Joinजॉइन करा
2महाराष्ट्र पोलीस भरती Group Joinजॉइन करा
अ.क्रं.माहितीलिंक
0अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती परीक्षा संपूर्ण माहितीमाहिती पहा
1अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती संपूर्ण जिल्ह्यातील जाहिरातीडाउनलोड करा
2अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती अभ्यासक्रम डाउनलोड कराडाउनलोड करा
अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती हॉल तिकीट डाउनलोड कराडाउनलोड करा
2.1अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती अभ्यासक्रम डाउनलोड कराडाउनलोड करा
3अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती ऑनलाइन टेस्ट सोडवाटेस्ट सोडवा
4 अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती प्रश्नपत्रिका डाउनलोड कराडाउनलोड करा
5अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती सराव प्रश्नसंच सोडवाडाउनलोड करा
6अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती अभ्यास नियोजनविडियो पहा
7अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती शारीरिक पात्रतामाहिती पहा
अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती शारीरिक पात्रतामाहिती पहा
8अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती शारीरिक चाचणी गुणमाहिती पहा
9अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती वय वजन ऊंची शिक्षणमाहिती पहा
10अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती अभ्यास विडियोविडियो पहा
11अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती इतिहास , कार्यालये झोनमाहिती पहा
12अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती रचना पदानुक्रममाहिती पहा
13अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती APPमाहिती पहा
14अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती वेबसाइटवेबसाइट पहा
15अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती पुस्तक यादीडाउनलोड करा
16अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती नोट्सडाउनलोड करा
17अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती प्रश्नपत्रिका विश्लेषण विडियोडाउनलोड करा

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती संपूर्ण परीक्षा माहिती

क्रंपरीक्षेचे नावलिंक
1अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती वेबसाइट पहाभेट द्या
2अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती Ebook डाउनलोडडाउनलोड करा
3अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती टेलिग्राम चॅनेल जॉइन ग्रुप कराजॉइन करा
4अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती व्हाट्स ग्रुप जॉइन कराजॉइन करा
5अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती टेलिग्राम ग्रुप जॉइन ग्रुप कराजॉइन करा
6सर्व स्पर्धा परीक्षाचे टेलिग्राम व व्हाट्स ग्रुप लिस्ट पहालिस्ट पहा
7अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती विषयानुसार नोट्सडाउनलोड करा
8अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती मराठी विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
9अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती गणित विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
10अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती बुद्धिमत्ता चाचणी विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
11अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती इंग्रजी विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
12अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती सामान्य ज्ञान GK विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
13अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती जगाचे सामान्य ज्ञान GK विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
14अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती भारताचे सामान्य ज्ञान GK विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
डाउनलोड करा
15अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती महाराष्टाचे सामान्य ज्ञान GK विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
भारताची राज्यघटना नोट्स PDF डाउनलोड कराडाउनलोड करा
16इतिहास नोट्स PDF डाउनलोड कराडाउनलोड करा
17प्राचीन भारताचा इतिहास नोट्स PDF डाउनलोड कराडाउनलोड करा
18प्राचीन भारताचा इतिहास नोट्स PDF डाउनलोड कराडाउनलोड करा
19मध्ययुगीन महाराष्ट्राचा इतिहास नोट्स डाउनलोड कराडाउनलोड करा
20अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती महाराष्ट्राचे इतिहास विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती संपूर्ण परीक्षा माहिती

क्रंपरीक्षेचे नावलिंक
21भारतीय समाजसुधारक नोट्स डाउनलोड कराडाउनलोड करा
22अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती भूगोल विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
23अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती जगाचा भूगोल विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
24अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती भारताचा भूगोल विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
25अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती महाराष्ट्राचा भूगोल विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
26अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती संगणक विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
27अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती राज्यघटना विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
28डाउनलोड करा
29अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती पंचायत राज विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
30अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती अर्थशास्त्र विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
31अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती चालू घडामोडी विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
32सामाजिक शास्त्रे नोट्स PDF डाउनलोड कराडाउनलोड करा
33अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती विज्ञान विषयाच्या नोट्सडाउनलोड करा
34अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती पोषणशास्त्र विज्ञान नोट्स PDF डाउनलोड कराडाउनलोड करा
35अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती भौतिक शास्त्र विज्ञान नोट्स PDF डाउनलोड कराडाउनलोड करा
36अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती जीवशास्त्र विज्ञान नोट्स PDF डाउनलोड कराडाउनलोड करा
37अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती रसायन शास्त्र विज्ञान नोट्स PDF डाउनलोड कराडाउनलोड करा
38अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती आरोग्यशास्त्र विज्ञान नोट्स PDF डाउनलोड कराडाउनलोड करा
39अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती सामाजिक शास्त्रे नोट्स PDF डाउनलोड कराडाउनलोड करा
डाउनलोड करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *