Maharashtra Anganwadi Supervisor Exam Syllabus in Marathi 2023

Maharashtra Anganwadi Supervisor Exam Syllabus in Marathi 2023 अंगणवाडी सुपरवायझर  किंवा पर्यवेक्षिका (Anganwadi Supervisor) जिल्हा परिषद अंतर्गत  महिलांसाठी असणारे महत्त्वाचे  पद आहे. या मध्ये पुरुष उमेदवार अपात्र ठरतात.  अंगणवाडी पर्यवेक्षिका Anganwadi Supervisorया पदाची भरती जिल्हा परिषदेमार्फत महाराष्ट्रामध्ये केली जाते. अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पदाची काठिण्यपातळी पदवी पर्यंतची आहे. मराठी विषयासाठी काठिण्यपातळी बारावीपर्यंतची आहे. इतर विषयांसाठी  पदवी ही […]

PUNE Manapa Lipik Result PDF Download Now

पुणे मनपा लिपिक निकाल जाहीर पुणे मनपा लिपिक निकाल जाहीर

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक Mark List जाहीर

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक Mark List जाहीर..PDF Download Now..

Maha TAIT Exam Syllabus and Pattern 2022

Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2022, Maha TAIT परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप Maha TAIT 2022 is conducted for the recruitment of teacher posts in Maharashtra. Candidates get detailed information about Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2022 in this article. MahaTAIT Exam Pattern 2022: महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (MahaTAIT 2022) चे MahaTAIT […]

CTET 2022 Notification Application Form Apply Online Exam Date Declared

CBSE CTET 2022 Application Online are starting from 31st October, 2022, as CBSE has published official CTET 2022 Notification for the examination scheduled in December 2022. Interested applicants shall fill the CTET 2022 Application form. The online application forms will start from 31/10/2022 at ctet.nic.in. Moreover, candidates must note that there are two types of CTET 2022 Exams […]

Pune Gramin Police Shipai Bharti 2022 Advertisement PDF Download

Pune Gramin Police Shipa 2022 | पुणे ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती जाहिरात 2022 Maharashtra Police recruitmet 2022 Jahirat PDF Download PDF महाराष्ट्र जाहिरात डाउनलोड करा 2022 Pune Gramin Police Shipai Bharti 2022 Advertisement PDF Download

Amravati City Police Shipai Bharti 2022 | अमरावती शहर पोलीस भरती 2022

Amravati City Police Shipai Bharti 2022 | अमरावती शहर पोलीस भरती 2022 Maharashtra Police recruitmet 2022 Jahirat PDF Download PDF अमरावती शहर पोलीस भरती जाहिरात डाउनलोड करा 2022 Amravati City Police Shipai Bharti 2022 | अमरावती शहर पोलीस भरती जाहिरात

Lokseva Hakk Kayada 2015 RTS Act Maharashtra State

तोंडओळख : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क कायदा 2015 महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तीना पारदर्शक , कार्यक्षम व समायोजित लोकसेवा देण्याकरिता आणि त्तसंबंधीत व तदानुषणगीक बाबीकरिता तरतूद करण्यासाठी सदर अधिनियम करण्यात आला. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते, महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देणाऱ्या शासकीय विभागांमध्ये व […]