यशादा पुणे प्रश्नपत्रिका 2020 डाउनलोड करा (Yashada)

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी

यशदा ध्येय :

यशादा पुणे प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा (Yashada) महाराष्ट्र शासनाची अंगीकृत संस्था राज्यातील जनतेचा समतोल व शाश्वत विकास साधणाऱ्या लोकाभिमुख सुप्रशासनाला प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सतत उत्तेजन देणे व सक्षम बनवणे हे आमचे ध्येय आहे.
प्रशासकीय अधिकारी, सामाजिक संस्था व लोकप्रतिनिधींना उपयोजित संशोधनावर आधरित अनुभवसिद्ध ज्ञान, सुयोग्य तंत्रज्ञान व आयाश्यक कौशल्य कल्पक प्रशिक्षणाद्वारे देण्यास आम्ही वचनबद्ध आहोत.

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी

Yashda Recruitment 2020 Advertisement Download

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी प्रश्नपत्रिका

 1. Entrance Test Question Paper-2014-2015
 2. Entrance Test Question Paper-2015-2016
 3. #Entrance Test Question Paper-2016-2017
 4. Entrance Test Question Paper-2017-2018
 5. Entrance Test Question Paper-2018-2019

 1. Answer Key of ACEC 2014
 2. Answer Key of ACEC 2015
 3. #Answer Key of ACEC 2016
 4. Answer Key of ACEC 2017
 5. Answer Key of ACEC 2018

यशदा माहिती : प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था

0 thoughts on “यशादा पुणे प्रश्नपत्रिका 2020 डाउनलोड करा (Yashada)

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *