MPSC महाराष्ट्र अधीनस्थ सेवा अभ्यासक्रम Pdf Download

MPSC महाराष्ट्र अधीनस्थ सेवा अभ्यासक्रम Pdf Download MPSC Maharashtra Subordinate Services Syllabus MPSC Main परीक्षा अभ्यासक्रम 2 PDF MPSC Main Exam Syllabus Pdf State Service Main Examination Info

MPSC महाराष्ट्र अधीनस्थ सेवा अभ्यासक्रम Pdf Download

MPSC महाराष्ट्र अधीनस्थ सेवा अभ्यासक्रम Pdf Download
विषय प्रश्नसंख्या एकूण गुण दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी प्रशपत्रिकेचे स्वरूप
सामान्य शमता चाचणी 100100पदवी मराठी व इंग्रजी एक तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

सर्व MPSC परीक्षा अभ्यासक्रम PDF डाउनलोड करा

क्रविषय Pdf
1MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रमDownload
2MPSC राज्यसेवा परीक्षा अभ्यासक्रम PDFDownload
3MPSC Combine C गट परीक्षा अभ्यासक्रम PDFDownload
4MPSC परीक्षा अभ्यासक्रम PDFDownload
5MPSC Combine ब गट परीक्षा अभ्यासक्रम PDFDownload
6MPSC Main परीक्षा अभ्यासक्रम PDFDownload
7MPSC महाराष्ट्र अधीनस्थ सेवा Pdf DownloadDownload