MPSC गट क पूर्व परिक्षा अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकास मुदतवाढ Pdf Download 2022

MPSC गट क पूर्व परिक्षा अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकास मुदतवाढ Pdf Download-MPSC group C prelim exam application date extended pdf download-MPSc group c purva pariksha update-MPSC Group C Last Date Extended 2021-22-MPSC Group C 2022-MPSC Group C Exam Recruitment 2022-(last date of MPSC group C exam) 

MPSC गट क पूर्व परिक्षा अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकास मुदतवाढ Pdf Download 2022

MPSC गट क पूर्व परिक्षा अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकास मुदतवाढ Pdf Download 2022

MPSC गट क ची शेवटची तारीख 2021-22 वाढवली, प्रिलिम्ससाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख तपासा, या लेखात, तुम्हाला MPSC गट क शेवटची तारीख 2021-22, MPSC गट C अधिसूचना, MPSC गट C मध्ये ऑनलाइन अर्ज कसा करावा याबद्दल माहिती मिळेल.

महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परिक्षा २०२१ (जाहिरात क्रमांक २६९/२०२१) तसेच दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग पूर्व परीक्षा २०२१ (जाहिरात क्रमांक २७०/२०२१) करीता अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

1.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या खालील जाहिरातीस अनुसरून त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्ज सादर करण्यास व परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे

२. दिनांक २१ डिसेंबर, २०२१ व दिनांक २३ डिसेंबर, २०२१ रोजी उपरोक्त पदभरतीकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमधील इतर अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल नाही.

MPSC गट क पूर्व परिक्षा अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकास मुदतवाढ Pdf Download

गट क परीक्षेची सूचना तारीख21 Decmber 2021
पूर्व परीक्षेसाठी हॉल तिकीट
पूर्व परीक्षेची तारीख3 April 2022
पूर्व परीक्षेचा निकालMay 2022
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021- संयुक्त पेपर 1 तारीख6 Aug 2022
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पेपर 2 तारीख)13 Aug 2022
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) पेपर 2 तारीख20 Aug 2022
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-कर सहायक (Tax Assistant) पेपर 2 तारीख27 Aug 2022
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-तांत्रिक सहायक (Technical Assistant) पेपर 2 तारीख10 Sept 2022
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) पेपर 2 तारीख17 Sept 2022
मुख्य परीक्षेचा निकाल (Mains Exam Result)October 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *