मराठी व्याकरण शब्दयोगी अव्यय

मराठी व्याकरण शब्दयोगी अव्यय मराठी व्याकरण शब्दयोगी अव्यय नामांना जोडून येणा-या अव्ययांना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात. जी अव्यये नाम, सर्वनाम किंवा तत्सम शब्द यांना जोडून येतात आणि त्यांचा (वाक्यातील) इतर शब्दांशी संबंध दर्शवितात त्यांना शब्दयोगी अव्यय म्हणतात.   शब्दयोगी अव्यव नेहमी एखाद्या नामाला किंवा नामाचे कार्य करणार्‍या शब्दाला जोडूनच येतात.     शब्दयोगी अव्यय सामान्यतः नामांना जोडून येतात असे […]

मराठी व्याकरण पदपरिस्फोट वाक्याचे व्याकरण चालवणे

मराठी व्याकरण पदपरिस्फोट वाक्याचे व्याकरण चालवणे मराठी व्याकरण पदपरिस्फोट वाक्याचे व्याकरण चालवणे’शब्दांचे व्याकरण चालविणे’ म्हणजे वाक्यातील प्रत्येक शब्दाची व्याकरणविषयक संपूर्ण माहिती सांगणे होय.   🌿आपण आतापर्यंत शब्दांचे आठ प्रकार, प्रत्येकाचे पोट प्रकार, नाम,किंवा सर्वनाम त्यांना होणा-या लिंग, वचन, विभक्ती या विकारांची, क्रियापदांचे काळ, अर्थ, प्रयोग, यांची संपूर्ण माहिती मिळविली.   🌿या माहितीच्या ‘शब्दाचे व्याकरण चालविणे’ यासाठी उपयोग […]

मराठी व्याकरण वर्णमाला

मराठी व्याकरण वर्णमाला Marathi Vyakaran Varnmala मराठी व्याकरण वर्णमाला Marathi Vyakaran Varnmala वर्ण – आपल्या तोंडावाटे पडणार्‍या मूल ध्वनीला वर्ण असे म्हणतात. ·         मराठीत एकूण 48 वर्ण आहेत. 1. स्वर 2. स्वरादी 3. व्यंजन 1. स्वर : ज्यांचा उच्चार करतांना जिभेचा मुखातील कोठल्याही अवयवांशी स्पर्श होत नाही त्यांना स्वर असे म्हणतात. […]

मराठी व्याकरण उभयान्वयी अव्यय व प्रकार

मराठी व्याकरण उभयान्वयी अव्यय व त्याचे प्रकार मराठी व्याकरण उभयान्वयी अव्यय व त्याचे प्रकार · 🌿        दोन शब्द किंवा दोन वाक्यात जोडणार्‍या शब्दांना ‘उभयान्वयी अव्यय’ म्हणतात.  ·🌿         उभायान्वयी अव्ययाचे 2 प्रकार पडतात. 1.     समानत्वदर्शक / प्रधानत्वसूचक उभयानव्यी अव्यय    2.     असमानत्वदर्शक / गौणत्वसूचक उभयानव्यी अव्यय […]

मराठी व्याकरण शब्दसिद्धी व त्याचे प्रकार

मराठी व्याकरण शब्दसिद्धी व त्याचे प्रकार Marathi Vyakaran Shabdsidhi मराठी व्याकरण शब्दसिद्धी व त्याचे प्रकार शब्द कसा तयार झाला आहे, म्हणजे सिद्ध कसा झाला आहे यालाच ‘शब्दसिद्धी’ असे म्हणतात. ·        शब्दांचे खालील प्रकार पडतात.  तत्सम शब्द : जे संस्कृत शब्द मराठी भाषेत जसेच्या तसे काहीही बादल न होता आले आहेत त्यांना ‘तत्सम […]

मराठी व्याकरण विरामचिन्हे

मराठी व्याकरण विरामचिन्हे मराठी व्याकरण विरामचिन्हे विराम चिन्हांचा वापर भावनांच्या,विचारांच्या आविष्कारासाठी आवश्यक व महत्त्वाचा ठरतो. भाषा व्यवहारात लेखन, भाषण , वाचन या क्रिया सतत व सातत्याने घडत असतात.        जेव्हा आपण लेखन करतो तेव्हा कथन केलेले वाचकांच्या लक्षात यावे म्हणून विरामचिन्हांचा वापर केला जातो. कोणताही मजकूर वाचत असताना लिहलेला अर्थ लक्षात घेऊन आपण थांबतो. या थांबण्याला विराम […]

मराठी व्याकरण लिंग विचार

मराठी व्याकरण लिंग विचार मराठी व्याकरण लिंग विचार Marathi Vyakaran Ling Vichar लिंग विचार नामावरून जसे त्याचे लिंग समजते त्या नामाने दर्शवलेली वस्तु एक आहे की त्या वस्तु एकाहून अधिक आहेत हे ही कळते. नामाच्या ठिकाणी संख्या सु चविण्याचा जो एक धर्म आहे त्याला वचन असे म्हणतात. मराठीत दोन वचणे आहेत. 1. एकवचन 2. अनेकवचन […]

मराठी व्याकरण संधी

मराठी व्याकरण संधी मराठी व्याकरण संधी (Marathi Vyakaran sandhi Prakar ) जोडशब्द तयार करताना पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण व दुस-या शब्दातील पहिला वर्ण हे एकमेकांमध्ये मिसळतात आणि त्या दोघांबद्दल एकच वर्ण तयार होतो वर्णाच्या अशा एकत्र होण्याच्या प्रकारास संधी असे म्हणतात. संधी म्हणजे सांधणे, जोडणे होय. 🌷🌷संधीचे प्रकार🌷🌷 १. स्वरसंधी:– एकमेकांशेजारी येणारे वर्ण हे जर […]

मराठी व्याकरण शब्दांच्या जाती 2

मराठी व्याकरण शब्दांच्या जाती माहिती पुढीलप्रमाणे मराठी व्याकरण शब्दांच्या जाती 2 बदक पाण्यात पोहते’ हे वाक्य आहे.   या वाक्यात तीन पदे आहेत. पद व शब्द यांत थोडा फरक आहे.   ‘पाणी’ हा शब्द आहे. ‘पाण्यात’ हे पद आहे.   🌺पाणी’ हा शब्द आहे.🌺 ‘पाण्यात’ हे पद आहे.   वाक्यात वापरताना शब्दाच्या मूळ स्वरुपात बदल करुन त्या शब्दाचे जे […]

मराठी व्याकरण वाक्यांचे प्रकार

मराठी व्याकरण वाक्यांचे प्रकार Marathi vyakran Vakye Prakar मराठी व्याकरण वाक्यांचे प्रकार      १. विधानार्थी वाक्य             ज्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असते त्यास विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात.         उदाहरणार्थ       माझे वडील आज परगावी गेले.     २. प्रश्नार्थी वाक्य       ज्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो त्यास प्रश्नार्थी वाक्य असे म्हणतात.   उदाहरणार्थं            तू मुंबईला केंव्हा जाणार आहेस ?   ३. उद्गारार्थी वाक्य         […]