मराठी व्याकरण लिंग विचार

मराठी व्याकरण लिंग विचार मराठी व्याकरण लिंग विचार Marathi Vyakaran Ling Vichar लिंग विचार नामावरून जसे त्याचे लिंग समजते त्या नामाने दर्शवलेली वस्तु एक आहे की त्या वस्तु एकाहून अधिक आहेत हे ही कळते. नामाच्या ठिकाणी संख्या सु चविण्याचा जो एक धर्म आहे त्याला वचन असे म्हणतात. मराठीत दोन वचणे आहेत. 1. एकवचन 2. अनेकवचन […]