पोलिस भरती प्रश्नपत्रिका 3

पोलिस भरती प्रश्नपत्रिका 3 : पोलिस भरती प्रश्नपत्रिका 2020 1) सर्व प्रश्न सोडवणे आवश्यकआहेत.  2)  नकारात्मक गुणदान पद्धत नाही.  3) प्रश्नाची उत्तरे शेवटी दिली आहेत 4) सोबत प्रश्न सोडवण्याकरिता OMR शिट दिली आहे. 5) घड्याळात वेळ लावून प्रश्नपत्रिका सोडवावी  6) कच्चे काम दिलेल्या जागेत करावे   7) काळ्या शाईचा बॉल पेन वापरावा  8) चार पैकी एकच गोल काळे करावे.   9) एकापेक्षा जास्त गोल काळे केल्यास गुण मिळणार नाहीत  10) शाई गोल बाहेर जाऊ देऊ नये. 11) उत्तरे व प्रश्नाबाबत संशय असल्यास 8010457760 व्हाट्स App वर स्क्रीन शॉट पाठवा.

पोलिस भरती प्रश्नपत्रिका 3

पोलिस भरती प्रश्नपत्रिका 3

50 )  हास्य संजीवनी हे वृत्तपत्र कोणी सुरु केले.

A )  नारायण गुरु                                             B )  पंडित ईश्वरचंद् विद्यासागर

C )  विरेशलिंगम पंतलु                                    D )  स्वामी दयानंद सरस्वती

51 )  काही सामान्य आहेत

A )  भाड्याने                                                   B )  मेला
C )  
दुर्मिळ                                                      D )  सामान्य

52 )  पेडियट्रिअन हे बालकासारखे आहे.

A )   मटण                                                      B )  पाय
C )
  पोट                                                        D )  हात

53 )  अमित, पियुष, रीता, क्षारा, सीता आणि झारा एकाच ठिकाणी बसलेले आहेत.  रिता अमितच्या डावीकडे बसलेला आहे.  सीता आणि झारा मध्यभागी आहेत.  अमित आणि पियुष संपले आहेत.  पियुशच्या उजवीकडे कोण आहे?

A )  अमित                                              B )  एक्सरा
 C )  
सीता                                                      D )  झारा


54 )  छायाचित्र काढण्यासाठी पाच मुली एका बेंचवर बसून आहेत.  राजन रत्नाच्या डावीकडे आणि राघवच्या उजवीकडे आहे.  ऋषी उजवीकडे आहे.  रीता रजत आणि ऋषी यांच्यात आहे.
फोटोमध्ये डावीकडून दुसरे कोण आहे?

A )  रीता                                                        B )  ऋषी
C )  राघव                                                       D )  रमन

पोलिस भरती प्रश्नपत्रिका 3

55 )  सहा मित्र एका मंडळात बसले आहेत आणि मंडळाच्या मध्यभागी आहेतगिरिजा हितेश आणि कार्तिक यांच्यामध्ये आहे.  गुरु राकेश आणि ललित यांच्यात आहे.  हितेश आणि राकेश एकमेकांसमोर आहेत.
राकेशचे शेजारी कोण आहेत?

A )  हितेश आणि गिरीजा                                   B )  गिरीजा आणि गुरु
C )  गुरु आणि कार्तिक                                        D )  ललित आणि गुरु

56 )  जर ए = 4, बी = 1, सी = 8, डी = 9, ई = 13 नंतर खालील क्वेरी सोडवा:
ए + बी + सी =

A )  3                                                              B )  6
C ) 13                                                     D )  14

57 )  मालिकेतील पुढील अक्षरे शोधा:
सीक्यू डीक्यू ईपी एफपी गो

A )  ईडब्ल्यू                                              B )  आयपी
C )
 एचपी                                               D )  हो

58 )  आर.एस. असल्याने सीडी म्हणजे सीडी आहे

A )  टीयू                                                    B )  व्हीडब्लू

C )  ईएफ                                                  D )  जीएच

59 )  लांब (लहान नारंगी रंग )  लांब आहे (लहान किवी निळा )
जर मोठा असेल तर मोठा आहे

A )  किवी                                                  B )  निळा
C )  
लहान                                                        D )  नारंगी

60 )  जर = 2, बी = 9, सी = 8, डी = 9, = 10 नंतर खालील क्वेरी सोडवा:
डी + सी=

A )  3                                                              B )  6
C ) 15                                                            D ) 14

पोलिस भरती प्रश्नपत्रिका 3

61 )  षटकोनीकडे किती बाजू आहेत?
       

A )  4                                                               B )  5
C )  6                                                             D )  7

62 )  18 – x = 9 मग x =?

A )  7                                                                B )  8
C )  9                                                               D ) 10

63 )  एका तासात किती मिनिटे असतात?

A )  5                                                               B ) 10
C ) 12                                                             D )  18

64  )  आज मंगळवार असे तर आजपासून अकरा-व्या दिवशी कोणता वर येईल

A ) गुरुवार                                                    B  )  शनिवा
C  ) रविवार D ) मंगळवा

65 ) मी गणेशच्या वाड्याच्या उत्तराभिमुखि दरवाज्यातून बाहेर पडलो व काही अंतर सरळ चालत गेल्यानंतर काटकोणातून उजवीकडे वळलो.पुढे एक फळगावर्ती चौकोनात आल्यानंतरकाटकोणातून डावीकडे वळलो व काही अंतर चालत गेल्यानंतर पुन्हाकाटकोनात उजवीकडे वळून माझ्या घराच्या मागील दाराने आत गेलो .तर माझ्या घराच्या पुढील दरवाज्याचे तोंड कोणत्या दिशेने असेल

A   )   पूर्व                                                                 B ) पश्चिम


C ) दक्षिण                                                                 D ) उत्तर

पोलिस भरती प्रश्नपत्रिका 3


66 ) एका जोडप्यास मुलगा झाला तेव्हा जोडफ्यातीलनवऱ्याचे वय ३० वर्ष होते. बायकोचे वय जेव्हा ३५ वर्ष झाले,तेव्हा तो मुलगा १० वर्षाचा होतो,तर त्या पत्नीच्या वयात किती वर्षाचे अंतर असेल ?

A ) १०                                                                     B ) ५
C ) ०                                                                       D ) १५


67 ) अमावस्या:प्रतिपदा : :एकादशी: ?

A ) दवादशी                                                             B ) पौर्णिमा
C ) चातुर्ती                                                    D ) दशमी


68 ) सुरेश,विलास,अजय, प्रकाश व रमेश यापाच मुलांचा एक गट आहे .अजय व रमेश पेक्षा उंच आहे.परंतु प्रकाश इतका उंच नाही. विलास सुरेश पेक्षा उंच आहे,रमेश इतका उंच नाही,तर या पाचजणांमध्ये सर्वात उंच कोण?

A ) अजय                                                                  B ) प्रकाश
C )  रमेश                                                                     D ) सुरेश


69 ) १ पासून १०० पर्यंतच्या सर्व सांख्य लिहिताना ७ हा अंक किती वेळा वापरावालागतो ?

A ) १९                                                                     B ) २०
C ) १८                                                                    D ) २१


70 ) एका कंपनीने एक्का विशीष्ठ दिवशी आपले तीन प्रचारक बाहेरपाठविले पहिल्याप्रचारकाने दर ४ दिवसांनी,दुसर्-याने बाहेर पाठवले.पहिल्या प्रचारकाने दर ४ दिवसांनी,दुसऱ्या दर ८ दिवसांनव तिसऱ्याने दर १२ दिवसांनी ऑफिस मध्ये येऊन अहवाल द्यावा असे सुचविले, तर ते तीन्ही प्रचारकऑफिसमध्ये किती दिवसांनी एकत्र येतील ?

A ) १६                                                                     B ) ४८
C ) २४                                                                    D ) ३२

पोलिस भरती प्रश्नपत्रिका 3

71 )  X रुपये आणी ४० पैसे म्हणजेकिती पैसे ?

A ) x+४०                                                             B ) ४०x
C ) १००x+४०                                                     D ) १०x+४०


72 ) ७ टेबल वर १२ खुर्च्या याची किंमत रु४८२५० आहे,तर २१ टेबल व ३६ खुर्च्या याची किंमत किती ?

A ) ९६,५०० रु                                                     B ) १,२५,५०० रु
C ) १,४४,७५० रु                                                  D ) १,२६,७५० रु


73 ) तुमच्या घराचा क्रमांक किती असे विचारले असता शंतनु याने पुढीलप्रमाणे उत्तर दिले. घराचा क्रमांकम्हणजे एक तीन अंकी सांख्य आहे. हे तीन अंक उलट क्रमाने लिहिले,तर ते चढत्या क्रमाने येतात व त्यामुळे तयार होणाऱ्या सखोल ४ ने नि: शेष भाग जातो तर घराचा क्रमांक कोणता ?

A ) ६५४                                                                  B ) ८७६
C ) ६७८                                                      D ) ४३२

74 ) ऐका व्यापाऱ्यांजवळ तीन पोती नारळआहेत.प्रत्यक पोत्यात ३० नारळ आहेत.त्याला प्रवासात ३० जकात नाके लागतात.प्रत्येक जकात नाक्यांवरजितकी पोती तितकी नारळ द्यावे लागतात.३० जकात नाकी ओलांडुन गेल्यावर त्याच्याजवळ किती नारळ शिल्लक राहिले.

A ) ३०                                                                 B ) २५
C ) २०                                                         D ) ३५

75 ) सायंकाळी ५:३० पासून रात्री ८:३० मिनिटात तास काट्याला किती वेळ ओलांडून जाईल ?
A ) ३                                                                    B ) २
C ) ४                                                                    D ) ५

51.C52.B53.B54.D55.C56.C57.D58.A59.C60.C
61.C 62.C63.C64.B65.A66.B67.A68.B69.B70.B
71.C72.C73.C74.A75.B

police bharti question paper,police bharti question paper 2018 pdf download,police bharti question paper book,police bharti question paper 2016,police bharti question paper online test,police bharti question paper book pdf,police bharti question paper download,police bharti question paper 2014 pdf download maharashtra,police bharti question paper 2017 pdf download,police bharti question paper 2015 pdf download,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *