तलाठी भरती अंकगणित विषया बद्दल माहिती

तलाठी भरती अंकगणित विषया बद्दल माहिती : तलाठी भरती अंकगणित विषया बद्दल संपूर्ण माहिती पहा व अभ्यास करा. pdf , प्रश्नपत्रिका पहा. तलाठी भरती अंकगणित विषया बद्दल ची माहिती तुम्हाला एथे भेटेल.

तलाठी भरती अंकगणित विषया बद्दल माहिती

तलाठी भरती अंकगणित विषया बद्दल माहिती

तलाठी भरती अंकगणित विषया बद्दल सर्व अभ्यासक्रम खाली दिलेला आहे.

१. संख्या व संख्यांचे प्रकार

A) मूळ संख्या

B) त्रिकोणी संख्या

C) संख्यामालेवरील प्रश्न

D) संख्येतील अंकांची स्थानिक किमंत

E) १ ते १०० अंकांवरील प्रश्न

F) रोमन संख्याचिन्हे

२. गुणाकार

३. भागाकर

४. A) प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे

B) गणितातील प्रक्रिया करण्याचा क्रम

५. एकमान पद्धती

६. परिमेय संख्या

७. संख्यारेश

८. विभाज्यतेच्या कसोट्या

९. ल. सा. वि. आणि म. सा. वि.

१०. वर्ग – वर्गमूळ

११. घन – घनमूळ

१२. व्यवहारी अपूर्णांक

१३. A) दशांक अपूर्णांक

B) आवर्ती दशांक अपूर्णांक

१४. घातांक

१५. चलन

१६. काळ – काम – वेग

१७. वेग – वेळ – अंतर

१८. पाण्याची टाकी व नळ

१९. गुणोत्तर प्रमाण

२०. प्रमाण भागीदारी

२१. वयवारी

२२. सरासरी

२३. शेकडेवारी

तलाठी भरती

२४. नफा तोटा

२५. सूट व कमिशन

२६. सरळव्याज

२७. चक्रवाढ व्याज

२८. A) महत्त्वामापण

B) कालमापन ( दिनदर्शिका )

C) घड्याळ – वेळ

२९. दिशा

३०. भूमिती

A) मूलभूत संकल्पना

B) कोन

C) समांतर रेषा

३१. A) त्रिकोण

B) त्रिकोण – संगती व एकरूपता

C) समरूपता

D) त्रिकोणतील एकसंपात

३२. पायथागोरसचा सिद्धांत

३३. A) वर्तुळ

B) वर्तुळाचा परीघ व क्षेत्रफळ

३४. चौकोन : प्रकार व त्यांचे गुणधर्म

३५. बहुभुजाकृती

३६. A) परिमिती आणि क्षेत्रफळ

B) आकृत्यांवर आधारित उदाहरणे

३७. A) घनफळ आणि पृष्ठफळ ( घन , इष्टिकाचीती )

B) घनफळ व पृष्टफळ

बीजगणित

३८. एकचल समीकरणे

३९. बैजिक राशी

४०. बहुपदींचा भागाकर

४१. A) नित्य समानता

B) नित्य समानता

४२. संख्याशास्त्र

४३. A) सारणी व आलेख

B) स्तंभालेख

C) जोड – स्तंभालेख

D) वर्तुळालेख

४४. क्लृप्त्यावर आधारित उदाहरणे

४५. कूट प्रश्न

४६. मिश्र स्वरूपाचे प्रश्न

      तलाठी भरती प्रश्नपत्रिका, तलाठी भरती 2021, ग्रामसेवक अभ्यासक्रम, तलाठी ला पगार किती असतो, तलाठी भरती पात्रता मराठी, तलाठी भरती परीक्षा संपूर्ण मार्गदर्शक pdf, तलाठी भरती 2019 वेळापत्रक, तलाठी प्रश्नपत्रिका, ग्रामसेवक भरती शैक्षणिक पात्रता, तलाठी मराठी व्याकरण, नमुना 9 ची नोटीस, पंढरीनाथ राणे गणित pdf, गणित उदाहरणे, काळ काम वेग गणित pdf download, गणिताचे नियम, समप्रमाण आणि व्यस्त प्रमाण, समचलन आणि व्यस्तचलन, तलाठी भरती 2019 निकाल, तलाठी भरती question paper, ग्रामसेवक भरती 2020, महसूल विभाग, information about talathi recruitment arithmetic subjects, information about talathi bharti arithmetic subjects, talathi bharti arithmetic subjects, talathi bharti arithmetic subject code, talathi subject

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *