Hindi Gk Practice Question Set 11

Hindi Gk Practice Question Set 11

Hindi Gk Practice Question Set 11

Million Well Scheme दशलक्षी विहीर योजना (MWS)

दशलक्षी विहीर योजना (MWS) Million Well Scheme

सुरुवात : १९८८

सुरवातीला ही NREP(National Rural Employment Programme) अंतर्गत होती.

दशलक्षी विहीर योजना (MWS) १ एप्रिल १९८९ ला NREPचे रुपांतरण जवाहर रोजगार योजनेत त्यामुळे दशलक्षी विहीर योजना जवाहर रोजगार योजनेचा भाग झाली पण १ जानेवारी १९९६ ला MWSही योजना जवाहर रोजगार योजनेपासून वेगळी करण्यात आली. यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीतील गरीब लहान आणि वेठबिगारीतून मुक्त झालेले मजूर यांना विहीर बांधून देणे.

Mpsc Online Test Series Join Now

Lateest Job Updates Visit Now

Million Well Scheme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *