महत्वाचे धातू आणि अधातु व त्याचे उपयोग

महत्वाचे धातू आणि अधातु व त्याचे उपयोग महत्वाचे धातू आणि अधातु व त्याचे उपयोग 1. तांब्याचा उपयोग : भांडी व विद्युत वाहक तार तयार करण्यासाठी. विद्युत विलेपनासाठी व तांब्याचे क्षार तयार करण्याकरिता. तांब्यापासून तयार करण्यात येणारी संमिश्रे : संमिश्र –  पितळ धातू व प्रमाण – तांबे (60 ते 90 %) व जस्त (40 ते 10%) […]