मराठी व्याकरण मराठी भाषा अभ्यासाची पद्धत

मराठी व्याकरण मराठी भाषा अभ्यासाची पद्धत मराठी व्याकरण मराठी भाषा अभ्यासाची पद्धत मराठी व्याकरण मराठी भाषा अभ्यासाची पद्धत कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेसाठी मराठी व्याकरणाचा अभ्यास करताना, विशेषतः स्वयंअध्ययन करताना पुढील पद्धत वापरावी . सर्वप्रथम संदर्भपुस्तकातील एक प्रकरण वाचून संकल्पना समजून घ्यावी, महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करावेत, त्यांचे वहीत स्वत: टिपण काढावे, पुन्हा समजून घ्यावे आणि नंतर त्या […]