मराठी व्याकरण नाम प्रकार

मराठी व्याकरण नाम प्रकार मराठी व्याकरण नाम प्रकार मराठी व्याकरण नाम प्रकार प्रत्यक्षात असणार्‍या किंवा कल्पनेने जाणलेल्या वस्तूंना किंवा त्यांच्या गुणधर्मांना दिलेल्या नावाला ‘नाम’ असे म्हणतात. ·         उदा. टेबल, कागद, पेन, साखर, अप्सरा, गाडी, खरेपणा, औदार्थ, देव, स्वर्ग, पुस्तक इ. 🌿नामाचे प्रकार :🌿 ·         नामाचे एकूण 3 […]