मराठी व्याकरण काळ व त्याचे प्रकार

मराठी व्याकरण काळ व त्याचे प्रकार मराठी व्याकरण काळ व त्याचे प्रकार ·🌿         वाक्यात दिलेल्या क्रियापदावरून जसा क्रियेचा बोध होतो, तसेच ती क्रिया कोणत्या वेळी घडत आहे याचाही बोध होतो त्याला ‘काळ’असे म्हणतात. ·🌿         काळाचे प्रमुख 3 प्रकार पडतात. 1.     वर्तमान काळ 2.     […]