मराठी व्याकरण भाषेतील रस

मराठी व्याकरण भाषेतील रस मराठी व्याकरण भाषेतील रस रसाचा शब्दश: अर्थ ‘चव’ किंवा ‘रुची’ असा आहे. व्यवहारात गोड, आंबट, खारट, तुरट, तिखट व कडू असे सहा रस आहेत. या सहा रसांमुळेच आप fbणास पदार्थांची गोडी किंवा चव कळते. यालाच आपण रसास्वाद म्हणतो.   साहित्य वाचल्याने, ऐकल्याने किंवा पाहिल्याने मानवी अंत:करणातील भावना उद्दीपित होतात व रसानिर्मिती होते.   […]