भारतातील शिक्षणासंबंधी आयोग/समित्या

भारतातील शिक्षणासंबंधी आयोग/समित्या भारतातील शिक्षणासंबंधी आयोग/समित्या सनदी कायदा 1813 एलफिन्स्टनची सरकारी पुस्तिका Committee of Public Instruction by गव्हर्नर जनरल अॅडम लाॅर्ड मेकाॅलेचा प्रस्ताव 1835 चार्ल्स वुडचा खलिता (1854) भारतीय शिक्षणाचा मॅग्नाकार्टा हंटर शिक्षण आयोग (1882) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर भर थाॅमस रॅले आयोग (1902) भारतातील विद्यापीठय शिक्षणाचा आढावा भारतीय विद्यापीठ कायदा (1904) सॅडलर आयोग (1917) […]

भारतातील शिक्षणासंबंधी आयोग समित्या

भारतातील शिक्षणासंबंधी आयोग समित्या भारतातील शिक्षणासंबंधी आयोग समित्या सनदी कायदा 1813 एलफिन्स्टनची सरकारी पुस्तिका Committee of Public Instruction by गव्हर्नर जनरल अॅडम लाॅर्ड मेकाॅलेचा प्रस्ताव 1835 चार्ल्स वुडचा खलिता (1854) भारतीय शिक्षणाचा मॅग्नाकार्टा हंटर शिक्षण आयोग (1882) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर भर थाॅमस रॅले आयोग (1902) भारतातील विद्यापीठय शिक्षणाचा आढावा भारतीय विद्यापीठ कायदा (1904) सॅडलर […]