महाराष्ट्र गट-क सेवा कर सहायक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

MPSC Grade-C Services Main Examination of Tax Assistant Gr.C Main Exam Syllabus & Exam Pattern 2020 – महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा विक्रीकर विभाग कर सहायक एमपीएससी अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२०

MPSC Tax Assistant Grade-C Services Main Pattern & Syllabus

Main Examination Tax Assistant Grade C Services MPSC Maharashtra Public Service Commission Exam Pattern & Syllabus – मुख्य परीक्षा गट-क सेवा विक्रीकर विभाग कर सहाय्यक एमपीएससी मुख्य अभ्यासक्रम २०२० पीडीएफ व परीक्षा नमुना गट-क सेवा प्रीलिमिनरी व मुख्य परीक्षा पॅटर्न एमपीएससी गट-क सेवा प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा हॉलमध्ये बसण्याची योजना असलेले उमेदवार एमपीएससी महाराष्ट्र गट-क सेवा अभ्यासक्रम शोधू शकतात. विक्रीकर विभाग कर सहायक गट क मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम

Scheme of the Examination for MPSC Tax Assistant Grade-C Services

The Examination will be conducted in Two parts- परीक्षा दाेन भागात घेण्यात येईल.

 1. Preliminary Online Examination पूर्व परीक्षा – १०० गुण
 2. Online Main Examination मुख्य परीक्षा – २०० गुण

Tax Assistant Grade-C Services Main Exam Pattern

मुख्य परीक्षा गट-क सेवा परीक्षेचा वेगळा विभाग असेल. पूर्व परीक्षेच्या पेपरमध्ये एकूण २०० गुण आहेत. प्राथमिक परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी उमेदवारांना 120 मिनिटे दिली जातात.

There will be negative marking of one fourth or 0.25 for each wrong answer. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी एक चतुर्थांश किंवा 0.25 नकारात्मक चिन्हांकन असेल.

Subjects विषयNo. of Questions
प्रश्नांची संख्या
Marks
गुण
Time
वेळ
Paper I10010060 Minutes.
Paper II10010060 Minutes.
Total 100100120 Minutes.
exam pattern

Candidates have to qualify in Pre-Exam then will be shortlisted for Mains.
उमेदवारांना प्राथमिक ऑनलाईन परीक्षेस पात्र ठरवावे लागेल त्यानंतर ऑनलाईन मुख्य परीक्षेसाठी निवडले जाईल.

MARKS OBTAINED ONLY IN THE MAIN EXAMINATION WILL BE CONSIDERED FOR FINAL MERIT LISTING मुख्य परीक्षेसह फक्त अंतिम मेरिट लिस्टिंगचा विचार केला जाईल.

MPSC Tax Assistant Grade-C Services Main Syllabus

पेपर क्रमांक १

मराठी – सर्वसामान्य शब्दसंग्रह , वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्यप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे

इंग्रजी – common vocabulary, sentence structure, grammar, use of idioms and phrases and their meaning and comprehension of the passage

पेपर क्रमांक २

 • नागरिकशास्त्र राज्य व्यवस्थापन प्रशसन नागरी व ग्रामीण व्यवस्थापन प्रशासन
 • भारतीय राज्यघटना घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे ठळक वैशिष्टये, केंद्र व राज्य संबंध निधर्मी राज्य मूलभूत हक्क व कर्तव्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे
 • पंचवार्षिक योजना
 • चालू घडामोडी जागतिक तसेच भारतातील
 • बुध्दिमत्ता चाचणी उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो यावर याचा अंदाज घेण्याच्या दृष्टीने सदर प्रश्न विचारण्यात येतील
 • मूलभूत गणितीय कौशल्य Basic Numeracy/ Numerical Skills – Number and their relations, orders of, magnitude, etc
 • अंकगणित गुणाकार, भागाकार, दंशाश अपूर्णाक व टक्केवारी, गुणोत्तर व प्रमाण, व्याज, वेळ व काम, वेळ व अंतर, नफा व तोटा, आलेख, सरासरी, महत्त्वमापन व क्षेत्रमापन, इत्यादी
 • पुस्तपालन व लेखाकार अर्थ आणि परिभाषा, लेखा परिभाषा, दुहेरी प्रवेशाची मूलतत्वे, लेखा, जर्नल, सहाय्यक पुस्तके, लेजर, बँक सलोखा यासाठी स्त्रोत दस्तऐवज निवेदने, चाचणी शिल्लक, घसारा, अंतिम खाती, आर्थिक स्टेटमेन्ट तयार करणे, ना-नफा करणार्‍या संस्थांची खाती
 • आर्थिक सुधारणा व कायदे पार्श्वभूमी, उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण, संकल्पना व त्याचा अर्थ आणि व्याप्ती, मर्यादा, केंद्र व राज्य स्तरावरील आर्थिक सुधारणा, तरतुदी आणि सुधारणा आणि त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित परिीणाम, प्रश्न व समस्या, विक्रीकर

पात्रता : पदवी

अधिक माहितीसाठी खालील एमपीएससी विक्रीकर विभाग कर सहायक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम पहा...

MPSC Gr.C Services Preliminary Examination Pattern & Syllabus >>>

येथे क्लिक करा

MPSC Tax Assistant Syllabus
mpsc

सर्व स्पर्धा परीक्षा अभ्यास साहित्य डाउनलोड करा

फ्री ऑनलाइन टेस्ट सिरिज टेस्ट सोडवा

MPSC परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा

IMP Keyphrase: MPSC Tax Assistant Grade-C Exam Pattern & Syllabus, एमपीएससी गट-क सेवा विक्रीकर विभाग कर सहायक परीक्षा नमुना आणि अभ्यासक्रम, PSC Gr.C Services Exam Syllabus, Grade C Officers, Main Examination Gr.C Maharashtra Public Service Commission Syllabus Pattern, मुख्य संयुक्त परीक्षा गट-क सेवा एमपीएससी , विक्रीकर विभाग कर सहाय्यक गट क मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम

3 thoughts on “महाराष्ट्र गट-क सेवा कर सहायक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *