Arogya Vibhag Bharti Lab Technician Previous Question Paper

Arogya Vibhag Bharti Lab Technician Previous Question Paper. आरोग्य विभाग परीक्षेचे सर्व जुने पेपर्स खाली डाउनलोडसाठी दिलेले आहेत. सोबतच प्रत्येक पेपर सेटच्या उत्तरतालिका सुद्धा दिलेल्या आहेत. येणाऱ्या आरोग्य विभाग परीक्षेच्या लेखी परीक्षेस हे पेपर्स आपणास नक्की उपयोगी पडतील. हि लिंक आपल्या सर्व मित्रांना शेयर करायला विसरू नका.

Arogya Vibhag Bharti Lab Technician Previous Question Paper

आरोग्य विभाग परीक्षा प्रश्नसंच व उत्तरतालिकाडाउनलोड
अनु क्र.आरोग्य विभाग भरती परीक्षा प्रश्नसंच व उत्तरतालिका
डाउनलोड लिंक्स
Pdf Download Link
आरोग्य विभाग एक्स-रे तंत्रज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
आरोग्य विभाग एक्स-रे सहाय्यक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
आरोग्य विभाग वॉचमन लेखी परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
आरोग्य विभाग टेलर लेखी परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंच १उत्तरतालिका १प्रश्नसंच २उत्तरतालिका २
आरोग्य विभाग स्टाफ नर्स परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
आरोग्य विभाग वरिष्ठ लिपिक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
आरोग्य विभाग नियमित फील्ड कामगार परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
आरोग्य विभाग फार्मासिस्ट परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
आरोग्य विभाग शस्त्रक्रियागृह सहायक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
१०आरोग्य विभाग ऑपरेशन थिएटर सहाय्यक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
११आरोग्य विभाग बहुउद्देशीय कामगार ५०% परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
१२आरोग्य विभाग बहुउद्देशीय कामगार ४०% परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
१३आरोग्य विभाग प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
१४आरोग्य विभाग प्रयोगशाळा सहाय्यक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
१५आरोग्य विभाग ईसीजी तंत्रज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंच
१६आरोग्य विभाग कनिष्ठ लिपिक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
१७आरोग्य विभाग ड्रायव्हर लिखित परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
१८आरोग्य विभाग आहारतज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
१९आरोग्य विभाग गट डी कॅड्रे पूर्व परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
२०आरोग्य विभाग वीजतंत्री परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
२१आरोग्य विभाग दंत तंत्रज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
२२आरोग्य विभाग दंत आरोग्यक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
२३आरोग्य विभाग रासायनिक सहाय्यक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
२४आरोग्य विभाग रक्तपेढी तंत्रज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
२५आरोग्य विभाग स्त्री/पुरुष परिचर परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७प्रश्नसंचउत्तरतालिका
२६उस्मानाबाद आरोग्य सेवक प्रश्नसंच डाउनलोड – २०१५प्रश्नसंच
२७सोलापूर आरोग्य सेवक प्रश्नसंच डाउनलोड – २०१५प्रश्नसंच
२८भंडारा आरोग्य सेवक प्रश्नसंच डाउनलोड – २०१५प्रश्नसंच
२९हिंगोली आरोग्य सेवक प्रश्नसंच डाउनलोड – ८ जून २०१८प्रश्नसंच व उत्तरतालिका

Arogya Vibhag Bharti Lab Technician Previous Question Paper

Arogya Vibhag Bharti Lab Technician Previous Question Paper

Latest Post👇👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *