Maharashtra DES Bharti 2023 | महाराष्ट्र अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय मुंबई मध्ये नवीन 260 जागांसाठी भरती जाहीर 2023.

Maharashtra DES Bharti 2023 | महाराष्ट्र अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय मुंबई मध्ये नवीन 260 जागांसाठी भरती जाहीर 2023. MAHA DES Vacancy 2023 पदाचे नाव पद संख्या  सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट ब 39 पदे सांख्यिकी सहाय्यक गट क 94 पदे अन्वेषक गट क 127 पद MAHA DES Job Openings 2023MAHA DES Bharti 2023: MAHA DES (Maharashtra Directorate of […]