महापरीक्षा ने विचारलेले प्रश्न 

महापरीक्षा ने विचारलेले प्रश्न  महापरीक्षा ने विचारलेले प्रश्न  1)औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण हे छोटंसं नगर कशासाठी प्रसिद्ध आहे ? 👉साडी 2)लक्षद्वीप येथे…….. स्थित आहे ? 👉 अरबी समुद्र 3)महाराष्ट्रातील सर्वात उंच धबधबा कोणता ? 👉ठोसेघर धबधबा 4)डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कोणत्या शहरात आहे ? 👉औरंगाबाद 5)महाराष्ट्रातील कोणत्या शहराला पूर्वेचे ऑक्सफर्ड म्हणतात ? 👉पुणे 6)एपिसेंटर हा […]