तलाठी भरती बुद्धिमत्ता विषया बद्दल माहिती

तलाठी भरती बुद्धिमत्ता विषया बद्दल संपूर्ण माहिती पहा व अभ्यास करा. pdf , प्रश्नपत्रिका पहा. या विषयाची माहिती तुम्हाला एथे भेटेल.

तलाठी भरती बुद्धिमत्ता विषया बद्दल माहिती

तलाठी भरती बुद्धिमत्ता विषया बद्दल माहिती

घटक – उपघटक

१. अक्षरमाला (Alphabet)
 • अक्षरमला क्रम ओळखा (Alphabet series)
 • अक्षरे – अंक संयुक्तमाला (Alphabet Numeric series)
 • विजोड पद ओळखणे (Odd man out)
 • समान संबंध (Analogy)
 • अक्षराच्या मांडणीतिल सूत्र ओळखणे (Find the missing character)
2. अक्षरे , चिन्हे , अंक – लयबद्ध मांडणी (Rhythmic Arrangement)
 • अक्षरांची लयबद्ध मांडणी
 • चिन्हांची लयबद्ध मांडणी
 • अंकांची लयबद्ध मांडणी
3. संख्यामाला (Number series)
 • क्रम ओळखणे (Number series)
 • वर्गीकरण (Classification)
 • समान संबंध (Analogy)
 • चुकीचे पद ओळखणे (Odd man out)

तलाठी भरती बुद्धिमत्ता माहिती

Leave a Reply

Your email address will not be published.