पोलीस भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा

पोलीस भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा मित्रानो आज  या ठिकाणी पोलीस भरती चे  सराव प्रश्नसंच  उपलब्ध करून देत आहोत.  पोलीस भरती तयारी करतांना पोलीस भरती Paper PDF शोधात असतो तेव्हा  या ठिकाणी तुमच्या करिता असेच काही पेपर घेऊन आलो आहोत. आपल्या या वेबसाईट  एकच उद्देश आहे कि जास्तीत जास्त नोटस तसेच प्रश्संच  आपल्या पर्यत पोचवणे हाच आहे. आपल्याला नक्की आवडेल . विध्यार्थास भरपूर  नोट्स व पेपर संच  मिळणे सोपे व्हावे या  करिता ह्या वेबसाईट निर्मिती करणायत आली आहे.

पोलीस भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा महाराष्ट्र पोलिस भरती अभ्यासक्रम २०२० प्रत्येक विषयाची विस्तृत माहितीसह प्रकाशित केला जातो. पोलिस भरती २०२० काही आठवड्यांत सुरू होईल, म्हणून अनेक उमेदवारांनी शारीरिक व लेखी परीक्षेची तयारी सुरू केली. येथे आम्ही पोलिस भारती लेखी परीक्षा तयार करण्यासाठी संपूर्ण अभ्यासक्रम प्रदान केला. चांगल्या समजून घेण्यासाठी खाली काळजीपूर्वक वाचा. आपणास आवडत असल्यास आपल्या मित्रांसह हे पोस्ट सामायिक करा.

महाराष्ट्र पोलिस भरती अभ्यासक्रम २०२० प्रत्येक विषयाची विस्तृत माहितीसह प्रकाशित केला जातो. पोलिस भरती २०२० काही आठवड्यांत सुरू होईल, म्हणून अनेक उमेदवारांनी शारीरिक व लेखी परीक्षेची तयारी सुरू केली. येथे आम्ही पोलिस भारती लेखी परीक्षा तयार करण्यासाठी संपूर्ण अभ्यासक्रम प्रदान केला. चांगल्या समजून घेण्यासाठी खाली काळजीपूर्वक वाचा. आपणास आवडत असल्यास आपल्या मित्रांसह हे पोस्ट सामायिक करा. 

पोलीस भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा

क्रमांकवर्षडाउनलोड लिंक
1पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका 2015डाउनलोड करा
2पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका 2016डाउनलोड करा
3पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका 2017डाउनलोड करा
4पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका 2018डाउनलोड करा
5पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका 2019डाउनलोड करा
6पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका 2020डाउनलोड करा
7पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका 2020डाउनलोड करा

महाराष्ट्र पोलीस भरती जिल्हयानुसार प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा

क्रमांकपुणे विभाग जिल्हाडाउनलोड लिंक
1पुणे शहर पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
2पुणे जिल्हा ग्रामीण पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
3सांगली जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
4सातारा जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
5कोल्हापूर जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
6सोलापूर जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
7जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका

Maharashtra Police Bharti Old Question Papers PDF Downloads

क्रमांकमुंबई विभाग जिल्हाडाउनलोड लिंक
1मुंबई शहर पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
2मुंबई जिल्हा ग्रामीण पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
3मुंबई SRPF जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
4ठाणे जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
5पालघर जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
6रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
7सिंधुदुर्ग पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका

Maharashtra Police Bharti Old Question Papers PDF Downloads

क्रमांकअमरावती विभाग जिल्हाडाउनलोड लिंक
1अमरावती शहर पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
2अमरावती जिल्हा ग्रामीण पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
3अमरावती SRPF जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
4अकोला जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
5वाशिम जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
6यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
7बुलडाणा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका

Maharashtra Police Bharti Old Question Papers PDF Downloads

क्रमांकनागपूर विभाग जिल्हाडाउनलोड लिंक
1नागपूर शहर पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
2नागपूर जिल्हा ग्रामीण पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
3नागपूर SRPF जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
4वर्धा जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
5गडचिरोली जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
6चंद्रपुर जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
7भंडारा जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
8गोंदिया जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा

Maharashtra Police Bharti Old Question Papers PDF Downloads

क्रमांकनाशिक विभाग जिल्हाडाउनलोड लिंक
1नाशिक शहर पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
2नाशिक जिल्हा ग्रामीण पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
3नाशिक SRPF जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
4धुळे SRPF पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
5धुळे जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
6नंदूरबार जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
7अहमदनगर जिल्हा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका
पोलीस भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा
पोलीस भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा

पोलिस भारती संपूर्ण माहिती

क्रंपरीक्षेचे नावटेस्ट लिंक
1मेगाभरती परीक्षा संपूर्ण माहितीमाहिती पहा
पोलीस भरती परीक्षा जाहिरात डाउनलोड कराडाउनलोड करा
2आरोग्य विभाग भरती परीक्षा अभ्यासक्रम PDF डाउनलोडडाउनलोड करा
3पोलीस भरती ऑनलाइन टेस्ट सिरिजटेस्ट सोडवा
4पोलीस भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड कराडाउनलोड करा
5पोलीस भरती पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा पात्रतामाहिती पहा
6महाराष्ट्र (SRPF) पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा पात्रता २०२०माहिती पहा
7पोलीस भरती भरती परीक्षा पुस्तक यादीडाउनलोड करा
8पोलीस भरती भरती परीक्षा अभ्यास नियोजनडाउनलोड करा
9पोलीस भरती भरती परीक्षा तांत्रिक प्रश्न विडियो पहाविडियो पहा
10पोलीस भरती भरती परीक्षाडाउनलोड करा
11पोलीस भरती ऑनलाइन टेस्ट सिरिजटेस्ट सिरिज सोडवा
12पोलीस भरती भरती परीक्षा

पोलीस भरतीसाठी आवश्यक शारीरिक क्षमता

उंची
महिलामहिला उमेदवारांसाठी कमीत कमी उंची हि 158 सेमी असावी
पुरुषपुरुष उमेदवारांसाठी कमीत कमी उंची हि 165 सेमी असावी
छाती
पुरुषपुरुष उमेदवाराची छाती न फुगवता 79 सेमी पेक्षा कमी नसावी
महिलालागू नाही

लेखी परीक्षेबाबत माहिती

सर्वप्रथम उमेदवारांना लेखी परीक्षा द्यावी लागेल.
मराठी भाषेत लेखी परीक्षा घेतली जाईल.
लेखी परीक्षा हि 100 गुणांची असेल व त्यासाठी 90 मिनिटांचा वेळ असेल.

लेखी परीक्षेचा विषयानुसार अभ्यासक्रम व गुणांच्या विभागणी साठी खालील दिलेली माहिती बघा

 विषयगुण
अंकगणित20 गुण
सामान्य ज्ञान व चालू घडामोडी20 गुण
बुद्धीमत्ता चाचणी20 गुण
मराठी व्याकरण20 गुण
मोटार वाहन चालविणे / वाहतुकीचे नियम 20 गुण
एकूण गुण – 100

शारीरिक चाचणी बद्दल संपूर्ण माहिती

लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच शारीरिक चाचणी देता येईल.
शारीरिक चाचणी हि एकूण 50 गुणांची असेल.
शारीरिक चाचणी अगोदर 50 गुणांची वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी घेण्यात येईल.

पुरुष व महिला उमेदवारांची घेण्यात येणाऱ्या शारीरिक चाचणी बद्दल सविस्तर माहिती खाली दिलेली आहे.

शारीरिक चाचणी (पुरुष)
1600 मीटर धावणे30 गुण
100 मीटर धावणे10 गुण
गोळाफेक10 गुण
एकूण गुण50 गुण
शारीरिक चाचणी (महिला)
800 मीटर धावणे30 गुण
100 मीटर धावणे10 गुण
गोळाफेक (4 किलो)10 गुण
एकूण गुण50 गुण

Download Police Recruitment Exam Question Paper

Download Police Recruitment Exam Question Paper Mitrano Today we are providing a set of Police Recruitment Practice Question Papers. While preparing for police recruitment, while looking for police recruitment paper PDF, we have brought some similar papers for you here. The sole purpose of this website is to provide you with as many notes and questions as possible. You will definitely like it. This website has been created to make it easier for students to get a lot of notes and paper sets.

Download Police Recruitment Exam Question Paper Maharashtra Police Recruitment Course 2020 is published with detailed information of each subject. Police recruitment 2020 will start in a few weeks, so many candidates have started preparing for the physical and written exams. Here we provided the entire syllabus for preparing Police Bharati written exam. Read carefully below for a better understanding. Share this post with your friends if you like it.

Maharashtra Police Recruitment Course 2020 is published with detailed information on each subject. Police recruitment 2020 will start in a few weeks, so many candidates have started preparing for the physical and written exams. Here we provided the entire syllabus for preparing Police Bharati written exam. Read carefully below for a better understanding. Share this post with your friends if you like it.

Physical ability required for police recruitment

Height
femaleThe minimum height for female candidates should be 158 cm
maleThe minimum height for male candidates should be 165 cm
Chest
maleThe chest of the male candidate should not be less than 79 cm without inflating the chest
femaledo not apply

Information about the written test

Candidates will have to appear for the written test first.
Written examination will be conducted in Marathi language.
The written test will be of 100 marks and will take 90 minutes.

See the following information for the syllabus and division of marks according to the subject of the written examination

SubjectPoints
Arithmetic20 points
General knowledge and current affairs20 points
IQ test20 points
Marathi grammar20 points
Motor vehicle driving / traffic rules20 points
Total marks – 100

Complete information about the physical test

Only students who have passed the written test can be given a physical test.
The physical test will have a total of 50 marks.
A driving test of 50 marks will be taken before the physical test.

Detailed information about the physical test of male and female candidates is given below.

Physical test (male)
Running 1600 meters30 points
100 meter run10 points
Shot put10 points
Total marks50 points
Physical test (female)
800m run30 points
100 meter run10 points
Shot put (4 kg)10 points
Total marks50 points
Examination fee
Open category candidatesRs.450
Backward class candidatesRs.350

पोलिस भरती परीक्षा माहिती

ऑनलाइन टेस्ट सोडवा टेस्ट लिंक
स्पर्धा परीक्षा नोट्स डाऊनलोड करा

    police bharti question paper, police bharti question paper 2018 pdf download, police bharti question paper book, police bharti question paper 2016, police bharti question paper online test, police bharti question paper book pdf, police bharti question paper download, police bharti question paper 2014 pdf download maharashtra, police bharti question paper 2017 pdf download, police bharti question paper marathi

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *