पोलीस भरती साठी लागणारी कागदपत्रे Pdf Download

पोलीस भरती साठी लागणारी कागदपत्रे Pdf Download,पोलीस भरती साठी लागणारी कागदपत्रे,Police bhrti kagadpatre 2022,Police bhrti documents 2022,पोलीस भरती साठी लागणारी कागदपत्रे , Police Bharti List of Required Documents 2022,Maharashtra Police Bharti 2022 Important Documents

पोलीस भरती साठी  लागणारी कागदपत्रे  Pdf Download

पोलीस भरती साठी लागणारी कागदपत्रे Pdf Download

सोबत आणावयाची मूळ कागदपत्रे :

१. इयत्ता १०वी गुणपत्रक

२. इयत्ता १०वी बोर्ड प्रमाणपत्र

३. इयत्ता १२वी गुणपत्रक

४. इयत्ता १२वी बोर्ड प्रमाणपत्र

५. पदवी असल्यास, प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष गुणपत्रक

६. पदव्युत्तर पदवी असल्यास, प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष गुणपत्रक

७. मुक्त विद्यापीठाच्या पदवीचे प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष

८. डिप्लोमा असल्यास, त्याचे गुणपत्रक

९. शाळा सोडल्याचा दाखला

१० बोनाफाईड प्रमाणपत्र

११ वय व अधिवास प्रमाणपत्र

१२ जातीचे प्रमाणपत्र

१३. नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र

१४. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र

१५. खुल्या प्रवर्गातील महिला उमेदवारांकरीता ३० टक्के आरक्षणाच्या

सवलतीसाठी प्रमाणपत्र

१६. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र

१७. भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र

१८. विभागीय उपसंचालक यांचेकडून पडताळणी केलेले खेळाडू प्रमाणपत्र

१९. होमगार्ड प्रमाणपत्र

२०. पोलीस पाल्य प्रमाणपत्र

२१.माजी सैनिक उमेदवारांचे डिस्चार्ज कार्ड व ओळखपत्र

२२. माजी सैनिक उमेदवारांचे आर्मी ग्रॅज्युएशन

२३. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स

One thought on “पोलीस भरती साठी लागणारी कागदपत्रे Pdf Download

  • पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खूप उपयुक्त माहिती आहे, यामुळे विद्यार्थ्यांना कोणती पोलीस भरती कागदपत्रे महत्वाची आहे हे लक्षात येईल.

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.