पशुसंवर्धन परिचर भरती अभ्यासक्रम PDF Download

पशुसंवर्धन परिचर भरती अभ्यासक्रम डाउनलोड करा, पशूसंवर्धन विभाग 2020 परीक्षा दिनांक, Pashusavardhan Bharti Examination 2020 महाराष्ट्र

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती अभ्यासक्रम

NOविषय गुण / प्रश्न
1मराठी 30
2 बुद्धिमत्ता चाचणी20
3इंगजी 20
4सामान्य ज्ञान 30
सामान्य ज्ञान प्रश्न विभागणी पुढील प्रमाणे आहे
5चालू घडामोडी 5
6महाराष्ट्र भूगोल 5
7महाराष्ट्र इतिहास 5
8राज्यघटना / पंचायत राज 5
9अर्थशास्त्र / विज्ञान / Computer5
11
पशुसंवर्धन परिचर भरती अभ्यासक्रम

तार्किक क्षमता :-वय, क्षेत्र., सरासरी., बँकरांचे, सूट., नौका आणि प्रवाह., दिनदर्शिका., साखळी नियम.,घड्याळ., दशांश अपूर्णांक, सी.एफ. आणि एल.सी.एम, उंची आणि अंतर, लोगारिदम, मिश्रण आणि आरोप., क्रमांक., भागीदारी.परवानग्या.,जोड्या.,पाईप्स आणि सिस्टर्न, संभाव्यता, नफा आणि तोटा ,शर्यती आणि खेळ., मालिका – ऑड मॅन आउट, मालिका – गहाळ क्रमांक शोधा, साधे व्याज, चक्रवाढ व्याज., सरलीकरण., स्क्वेअर रूट आणि क्यूब रूट., साठा आणि शेअर्स., सर्ड्स आणि इंडेक्स., वेळ आणि अंतर, वेळ आणि कार्य, गाड्या.

पशुसंवर्धन :-

 • भारतातील पशुधन आणि कुक्कुटपालन या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रजाती
 • गुरे, म्हशी, मेंढी, बकरी, डुकरांना, घोडे व इतर जातींच्या देशी जाती
 • भारतात आणि महाराष्ट्रात कुक्कुट पक्षी
 • महाराष्ट्रात पशुधन पालन पद्धती
 • पशुधन आणि. क्रॉस ब्रीडिंग, कृत्रिम यासह पोल्ट्री प्रजनन
 • बीजारोपण, गोठलेले वीर्य हाताळणे इ.
 • प्राण्यांच्या ओळखीसाठी वापरली जाणारी साधने, रेकॉर्ड ठेवण्याचे महत्त्व
 • पशुधन व कुक्कुटपालनाचे व्यवस्थापन
 • पशु पोषण:
 • पशुधन व कुक्कुटपालनासाठी चारा व खाद्य
 • महाराष्ट्रात पशुधन व कुक्कुटपालन यांचे सामान्य आजार
 • महाराष्ट्रातील पशुधन व कुक्कुटपालनाची महत्त्वाची आकडेवारी
 • कृषी अर्थव्यवस्थेत पशुधन यांचे महत्त्व.

लवकच लावण्यात येतील पुन्हा भेट द्या

free Notes Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *