महाराष्ट्र वनविभाग इतिहास स्थापना रचना

 महाराष्ट्र वनविभाग इतिहास स्थापना

महाराष्ट्र वनविभाग स्थापना,इतिहास,रचना,कार्ये

Indian Forest Services भारतीय वन इतिहास


सेवा व पूर्ववलोकन
मागील सेवा –  शाही वन सेवा (1864 ते 1 9 35)
संविधानाचा वर्ष 1 9 66

कर्मचारी महाविद्यालय   : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

 वन अकादमी (आयजीएनएफए), देहरादून, उत्तराखंड


कॅडर नियंत्रण प्राधिकरण
पर्यावरण मंत्रालय, वन आणि हवामान बदल

राष्ट्रीय वन धोरण [6] च्या कार्यान्वयनाची मुख्यव्याख्या म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणाद्वारे आणि सहभागिता टिकवून ठेवण्याद्वारे देशाच्या पर्यावरणीय स्थिरतेची खात्री करण्यासाठी. आयएफएस अधिकारी संपूर्णपणे जिल्हा प्रशासनापेक्षा स्वतंत्र असून त्याच्या स्वत: च्या डोमेनमध्ये प्रशासकीय, न्यायिक आणि आर्थिक शक्ती वापरतात.

 विभागीय वन अधिकारी (डीएफओ), वन संरक्षक (सीएफ) आणि प्रधानाचार्य मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) इत्यादिसारख्या राज्य वन खात्यातील पद केवळ आयएफएस अधिकार्यांकडून भरून घेण्यात येतात. प्रत्येक राज्यात उच्च दर्जाचे आयएफएस अधिकारी वन फोर्स (एचओएफएफ) चे प्रमुख आहेत.

यापूर्वी, भारतात ब्रिटिश शासनाने सन 1867 मध्ये शासकीय वन सेवा स्थापन केली होती जे फेडरल सरकारच्या अंतर्गत कार्यरत होती व ‘फॉरेस्ट्री’ भारत सरकार कायदा, 1 9 35 द्वारे प्रांतीय सूचीमध्ये हस्तांतरित होईपर्यंत आणि त्यानंतर इंपीरियल फॉरेस्ट सर्व्हिसची भरती बंद करण्यात आली.

भारत सरकारच्या अंतर्गत पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ही सध्या भारतीय वन सेवेची कॅडर नियंत्रण प्राधिकरण आहे.महाराष्ट्र वन विभाग महाराष्ट्र राज्याचा एक विभाग आहे जो

महाराष्ट्र वनविभाग इतिहास स्थापना

 वन व वन्यजीव व्यवस्थापनासाठी जबाबदार आहे.

महाराष्ट्र वन विभाग मुख्यालय नागपूरमध्ये आहे. अमरावती, 

औरंगाबाद, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, कोल्हापूर, नागपूर, 

नाशिक, पुणे, ठाणे आणि यवतमाळ येथे 11 प्रादेशिक वन 

मंडळे आहेत. वन्यजीव मंडळे म्हणजे वन्यजीवन बोरीवली, 

वन्यजीवन नागपूर आणि वन्यजीवन नाशिक.

राज्यात वन्य व्यवस्थापनासाठी आदिवासी लोकांच्या हक्कांवर

 विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे


1 9 6 9 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाकडून 

एफडीसीएम इतिहास

कमी मूल्य असलेल्या मिश्रित जंगलांचे मोठय़ा प्रमाणात रूपांतर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर साग-वृक्षारोपण करुन मूल्यवान

 खंडात रुपांतर करण्यासाठी वनसंवर्धन मंडळ स्थापन केला होता.

 इतर विविध प्रजातींच्या तुलनेत टीकामध्ये मोठ्या प्रमाणात 

महसूल मिळतो. सन 1 9 फेब्रुवारी 1 9 57 रोजी कंपनी

 अधिनियम, 1 9 56 च्या अंतर्गत “वन डेव्हलपमेंट 

कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड” च्या मानवनिर्मित जंगलांचा 

विकास करण्याबाबतच्या शेतीविषयक राष्ट्रीय आयोगाच्या 

अनुभव आणि शिफारशींमध्ये राज्य सरकारच्या पूर्ण मालकीच्या

 मालकीची कंपनी म्हणून 16 फेब्रुवारी 1 9 74 रोजी समाविष्ट

 करण्यात आले. राज्यात वन विभागाचे प्रमुख हे जंगलाच्या मुख्य संरक्षक आहेत,

महाराष्ट्र वन विभाग संघटन

 ज्यांचे मुख्यालय पुणे येथे आहेत. प्रशासकीय कारणांसाठी, 

संपूर्ण राज्य अकरा मंडळामध्ये विभागलेले आहे.

मंडळाचे नाव

मुख्यालय 

1 नाशिक मंडळ नाशिक

2 पुणे सर्किल पुणे

3 नागपूर सर्किल नागपूर

4 अमरावती मंडळ अमरावती

5 चंद्रपूर सर्किल नागपूर

6 थाना सर्किल थाना

7 औरंगाबाद सर्कल औरंगाबाद

8 मूल्यांकन मंडळ पुणे

9 कार्यरत योजना मंडळ पुणे

10 मृदा संरक्षण मंडळ पुणे

11 संशोधन आणि शिक्षण मंडळ चंद्रपूरप्रत्येक मंडळाच्या मुख्यालयांवर वन संरक्षक आहे. 

वनाविभाग रचना

विभागातील आणि स्वतंत्र उप-विभागांचे व्यवस्थापन 

करण्यासाठी देखरेखीखाली त्यांच्या अंतर्गत विभागीय

 वन अधिकारी आहेत. काही प्रकरणांमध्ये विभाग 

उपविभागामध्ये विभागलेले आहेत जे उप-विभागीय 

वन अधिकार्यांनी व्यवस्थापित केले आहेत. विभागातील किंवा उप-विभाजने, “श्रेणी” नामक लहान कार्यकारी शुल्कामध्ये 

विभागली जातात आणि प्रत्येक श्रेणी विभागीय वन अधिकारी किंवा उप-विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली श्रेणी

 वन अधिकार्याद्वारे व्यवस्थापित केली जाते. रेंज वन ऑफिसर,

 एक नॉन-गजेटेड अधीनस्थ अधिकारी (वर्ग तिसरा) आहे 

जो सामान्यत: देहरादून किंवा कोयंबटूर येथे, भारताच्या वन्य महाविद्यालयांपैकी एकात प्रशिक्षित केला जातो. प्रत्येक 

श्रेणी “सर्कल ऑफिसर” आणि प्रत्येक “सर्कल” एक सर्कल

 अधिकारी किंवा फॉरेस्टर द्वारे व्यवस्थापित केले जाते जे सामान्यत: राज्यातल्या वन्य शाळांमध्ये प्रशिक्षित केले जाते. शेवटी 

प्रत्येक सर्कल “बीट्स” मध्ये उप-विभाजित आहे आणि

 प्रत्येक बीट “बीट” गार्ड “आहे, ज्यात वन गार्डस ट्रेनिंग 

स्कूलमधील शहापूर, चंद्रपूर किंवा पल येथे प्रशिक्षण घेतले जाते.

उदा .औरंगाबाद मंडळाच्या अंतर्गत येणारा औरंगाबाद वन विभाग, विभागीय वन अधिकारी यांच्या ताब्यात आहे. त्याच्या अंतर्गत

 क्षेत्रीय श्रेणीचे प्रभारी पाच श्रेणी वन अधिकारी आहेत. 

याशिवाय, रेंज वन अधिकारी, रेंज वन अधिकारी, विभागीय

 कर्मचा-यांना बळकट करण्याच्या योजनेखाली विशेष

 वन विभाग आणि वन-वन विस्ताराच्या योजना अंतर्गत

 श्रेणी वन अधिकारी यासारख्या इतर रेंज वन अधिकारी आहेत

. औरंगाबाद विभागातील तेथे चतुर्थांश अधिकारी आणि

 वन रक्षक आहेत.

विभागीय वन अधिकारी मंजूर कार्य योजना आणि इतर 

महाराष्ट्र वनविभाग माहिती

आदेशांनुसार जंगलाच्या सवरक्षण आणि पुनरुत्थानासाठी

 थेट जबाबदार आहे. तो जप्त झालेल्या वस्तूचे  विक्रीचे 

आयोजन करतो, करारांमध्ये प्रवेश करतो, विभागांना 

पुरवठा करतो आणि सार्वजनिक, विकृती; वन संरक्षकांच्या 

वतीने खर्चाची परतफेड आणि नियंत्रण. तो वन्य 

गुन्हेगारीचे प्रकरण हाताळतो, ज्यामध्ये त्याचे नियंत्रण 

करण्याची शक्ती असते. थोडक्यात, विभागातील सर्व

 तांत्रिक बाबींविषयी जंगलाच्या व्यवस्थापनासाठी ते 

जबाबदार आहेत.

रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर त्यांच्या श्रेणीचे कार्यकारी प्रभारी

 आहेत. सर्कल अधिकार्यांकडून मदत करण्यासाठी आणि

 विभागीय वन अधिकार्यांकडून आदेश देऊन त्यास जबाबदार धरले जाते. त्याचे ताण कमी करणे, लाकडी वाहतूक , इंधन, खाण., 

विक्री डिपो, पेरणी, रोपण, देखभाल आणि इतर वालुकामय 

कार्ये, जंगलांचे संरक्षण, जंगलाच्या गुन्हेगारीची तपासणी,

 खरेदीदारांद्वारे वन उत्पादनाची देखरेख आणि अधिकार 

व विशेषाधिकार धारक आणि वन पारगमन परमिट जारी 

करणे पास आणि परमिट.

फॉरेस्टरच्या कर्तव्यात जंगलांचे संरक्षण, जंगलावरील 

गुन्हेगारीची तपासणी आणि तपासणी, वन पारगमन पास 

आणि परवानग्या जारी करणे, परवान्यावरील कमाईचा संग्रह 

आणि गुन्हेगारीमध्ये भरपाई, संरक्षणाचे संरक्षण

 (i.e., संरक्षणासाठी निर्धारित वृक्ष) देण्यात आले आहेत

. जंगलांचे निरीक्षण, तपासणी व संरक्षण आणि वन रक्षकांचे 

मार्गदर्शन व देखरेख यासाठी कंत्राटदारांना.


 


जंगलातील रक्षकांचे कार्य

त्यांच्या जंगलात सर्व प्रकारचे संरक्षण करणे आणि त्यांचे संरक्षण

 करणे, वन-सीमा चिन्हांची दुरुस्ती करणे आणि त्यांची

 देखभाल करणे, शेतीविषयक कार्ये अंमलात आणणे, 

पेरणी करणे, पेरणे आणि कपाशीचे कापणी करणे आणि 

जंगलांचा शोध घेणे या गोष्टींचे संरक्षण करणे होय.

पुढील व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत जंगलांना सध्याच्या 


वन व्यवस्थापन प्रणाली

कामकाजाच्या योजने अंतर्गत व्यवस्थापित केले जाते.

(i) टीक वन, अंजन आणि मिश्रित विविध जंगले. निवड-सह-सुधारणा प्रणाली त्यानंतर संरक्षण, संरक्षण आणि रोपाद्वारे विद्यमान स्टॉक पुनर्संचयित करण्यावर भर दिला जातो.

(ii) खरुज जंगले – ते प्रामुख्याने चांगल्या भागात वनीकरण कार्य करण्यासाठी आवंटित केले जातात आणि चिरस्थायी कनिष्ठ क्षेत्रे चरबीच्या विशेषाधिकारांसाठी सोडल्या जातात.

(iii) लीज (कुरान) .- ते अटी कमी करण्यावर काम करतात आणि ठेकेदारांना दरवर्षी हाताने कापून कोरडे चारा काढण्यासाठी विकले जातात.

(iv) चंदेरी (चांदण). – हे सिलेक्शन सिस्टमवर व्यवस्थापित केले जाते.

(v) किरकोळ वन उत्पादन – वार्षिक वार्षिक करारावर त्याची विक्री केली जाते. हे क्षेत्र इतर भागात ओव्हरलॅप करते.

(vi) ग्राझिंग.-2 आणि 4 चारा प्रणालींवर नियमन 

करण्याची शिफारस केली जाते. तथापि, कर्मचा-यांची कमतरता असल्यामुळे ते कार्यान्वित करणे शक्य नाही. हा शोध प्राथमिकपणे वन मजुरांच्या

सहकारी संस्था आणि ठेकेदारांच्या वार्षिक कराराद्वारे केला जातो.1 9 50 मध्ये भारत सरकारचे उद्घाटन “वनमोहतोत्सव” 

वनमहोत्सव

नावाचे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक वर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात साजरे केले जावे. तथापि, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वनमहोत्सव 

आठवड्याचे उत्सव वेगळे आहे आणि पाऊस सुरू होण्याच्या संभाव्य वेळेचा विचार केल्यावर निश्चित केले आहे. 

वनमहोत्सवाचा उद्देश योग्य ठिकाणी शक्य तितक्या वृक्षांची लागवड करण्यास प्रोत्साहित करणे होय. झाडे निवडण्यात, बाबुल, 

महाराष्ट्र वनविभाग इतिहास स्थापना रचना

बांबू, फळझाडे, सावलीत झाडे, शोभेचे झाड आणि चारा  झाडांच्या आर्थिक वाढीच्या वेगवान प्रजातींना प्राधान्य दिले जाते. औरंगाबाद आणि जालना येथे उस्मानपुरा येथे ओल्या 

नर्सरीच्या वार्षिक वानाहोत्सव दरम्यान लागवड करण्यासाठी सार्वजनिक आणि इतर विभागांना रोपे पुरविण्यास मुभा दिली जाते. वन विभाग विभागावर किंवा सार्वजनिक 

बांधकाम विभागाच्या रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या  झाडांवर रोपे लावणे आवश्यक असलेले शेतकरी आहेत, त्याद्वारे सनदांनी त्यांना लागवड केलेल्या झाडाचे फळ  घेण्यास सक्षम केले.

द्वितीय पंचवार्षिक योजना योजना – दुसऱ्या पंचवार्षिक विकास योजनेअंतर्गत विभागातील अंमलबजावणीसाठी अनेक योजना तयार करण्यात आल्या.

1 9 5 9 -60 च्या शेवटी आणि त्यानंतरच्या अंमलबजावणीत केलेल्या प्रगतीची समीक्षा करणार्या योजनांचे संक्षिप्त विवरण खाली दिले आहे.-अँटी-इरेशन अँड एन्फोरेस्टेशन कार्ये – या योजनेचा 

उद्देश दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 5,000 एकरांवर रिक्त आणि शुष्क भागात रु. 1.41,800 31 मार्च, 1 9 60 पर्यंत रु. 2,488 एकर क्षेत्रावर रु1, 18,429.67.

वेट नर्सरीची स्थापना – रोपे आणि विभागीय वनीकरण कार्यांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी, या योजनेचा 

उद्देश्य रु .50,000 च्या अनुमानित खर्चावर नर्सरीच्या तीन युनिट्सचे (प्रत्येक युनिटचे 240 मानक आकाराच्या बेडांचे) लक्ष्य आहे. 12,075 मार्च 1 9 60 पर्यंत, 3   युनिट रु. 4,617.74.

वनीकरण आणि बीयूफिकेशन योजना – या योजनेचा उद्देश पर्यटकांच्या आवडीचे सौंदर्य किंवा पुन्हा सौंदर्य सौंदर्य वाढवणे आहे

इतर महत्वाच्या विषयाचे नोट्स डाउनलोड करा

    सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

    Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

    नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *