MPSC सामान्य विज्ञान सराव प्रश्नसंच 1

MPSC सामान्य विज्ञान सराव प्रश्नसंच 1 mpsc question paper 2020 mpsc combine question papers with answers pdf mpsc question paper 2018 pdf mpsc mains question paper analysis pdf mpsc paper pattern MPSC सामान्य विज्ञान सराव प्रश्नसंच 1 1) ग्लुकोजचा द्रवणांक …… इतका आहे. 1) 150⁰c✅✅ 2) – 150⁰c 3)-218⁰c 4)218.4⁰c 2) अतिशय परिणामकारक बुरशीनाशक बोर्डोमिश्रण […]

Mpsc Science Questions Practice Question Set – 1

Mpsc Science Questions Practice Question Set – 1 21) अ) वायूंना विशिष्ट आकार व आकारमान दोन्ही नसतात. ब) वायूंमध्ये आंतरआण्वीय बंध अतिशय क्षीण नसतो. वरील विधान व स्पष्टीकरणाच्या आधारावर खालीलपैकी योग्य पर्याय निवडा. 1) विधान अ योग्य मात्र ब त्याचे उचित स्पष्टीकरण नाही. 2) विधान ब योग्य मात्र अ विधानाशी संयुक्तिक नाही. 3) विधान अ […]

Mpsc Science Questions Practice

Mpsc Science Questions Practice Question Set – 1.. Download Pdf Solve Online Test…. Mpsc Science Questions Practice Question Set – 1 21) अ) वायूंना विशिष्ट आकार व आकारमान दोन्ही नसतात. ब) वायूंमध्ये आंतरआण्वीय बंध अतिशय क्षीण नसतो. वरील विधान व स्पष्टीकरणाच्या आधारावर खालीलपैकी योग्य पर्याय निवडा. 1) विधान अ योग्य मात्र ब त्याचे उचित स्पष्टीकरण […]