MPSC Latest Update 2020 Download PDF

MPSC Latest Update 2020 MPSC आयोगाने केली आहे खूप मोठी update, MPSC आयोगाने काही बदल घडविला आहे त्या मध्ये आयोगामार्फत होणार्‍या विभिन्न पदासाठी भाग घेण्यार्‍या उमेदवारस काही निर्णय घेतला तो खालील प्रमाणे आहे … MPSC आयोगामार्फत होणार्‍या परीक्षांचे काही निर्णय बद्दल करण्यात आले आहेत ते खालील प्रमाणे दिले आहेत ते पहा . 1 ) खुला […]

Mpsc कृषि सेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती व अभ्यासक्रम

Mpsc Agriculture Services Exam Information Download Pdf|MPSC Maharashtra Agriculture Services Mpsc Agriculture Services Exam Information Exam Pattern and Info: S.No. (Subject) Questions Quality 1 Marathi 15 Questions In schools 2 English 15 Questions Degree 3 General Studies 45 Questions Degree 4 Agricultural factors 25 Questions Degree Preliminary Exam will be conducted in English and Marathi […]