शेकडेवारी

शेकडेवारी कोणत्याही संख्येचे दिलेले टक्के काढताना प्रथम 1% (टक्का) अथवा 10% काढा. त्यानंतर पट पद्धतीने दिलेले टक्के तोंडी काढता येतात. ·  उदा. 500 चे 10% = 50 (10 टक्के काढताना एक शून्य कमी करा.) · 125 चे 10% = 12.5 अथवा एकक स्थानी शून्य नसल्यास एका स्थळानंतर डावीकडे दशांश चिन्ह धा. · 500 चे 30% […]

प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे व त्याविषयी संपूर्ण माहिती

प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे व त्याविषयी संपूर्ण माहिती प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे नमूना पहिला –  उदा. 21 × 19 + 21 = ? 22×20 22×19 21×20 21×18  उत्तर : 21×20 क्लृप्ती :-बेरीज असेल तर असामाईक संख्या 1 ने वाढवून, व वजाबाकी असेल तर असामाईक संख्या 1 ने कमी करून गुणाकार करावा.  नमूना दूसरा – उदा. 12×18+12×12 =? 72 384 […]

घटक – काम काळ व वेग

घटक – काम काळ व वेग घटक – काम काळ व वेग  सुञ – 1) अंतर = वेग × वेळ अंतर 2) वेग = ———- वेळ अंतर 3) वेळ = ———– वेग ================✏आगगाडी किंवा रेल्वे साठी सुञ. ✏ 🚝🚝🚈🚈🚈…आगगाडी किंवा रेल्वे साठी चे गणित सोडवण्यासाढी वेग हा km व वेळ ही तासात दिलेली असते. परंतु […]

वर्ग आणि वर्गमूळ घन आणि घनमूळ

घन आणि घनमूळ कोणत्याही संख्येचे घनमूळ काढताना संख्येतील एककस्थानचा अंक :- 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0 असेल तर घनमूळाच्या एककस्थानी अनुक्रमे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 हेच अंक येतात. म्हणजेच 2 असेल तर 8, 8 असेल तर 2, 7 असेल तर 3, आणि 3 असेल तर 7 हेच अंक […]

भौमितिक सूत्रे

इतर भौमितिक सूत्रे – भौमितिक सूत्रे 1.    समांतर भूज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = पाया×उंची  2.    समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = 1/2×कर्णाचा गुणाकार  3.    सुसम षटकोनाचे क्षेत्रफळ = (3√3)/2×(बाजू)2  4.    वर्तुळ पाकळीचे क्षेत्रफळ = वर्तुळ कंसाची लांबी × r/2 किंवा θ/360×πr2  5.  वर्तुळ कंसाची लांबी (I) = θ/180×πr 6.    घनाकृतीच्या सर्व पृष्ठांचे क्षेत्रफळ = 6×(बाजू)2 7.    दंडगोलाच्या वक्रपृष्ठाचे क्षेत्रफळ = 2×πrh  8.    अर्धगोलाच्या वर्कपृष्ठाचे क्षेत्रफळ = 3πr2 9.    अर्धगोलाचे घनफळ = 2/3πr3 10. त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = √(s(s-a)(s-b)(s-c) […]

Math Notes PDF Download

Math Notes PDF Download Math Notes PDF Download शेकडेवारी प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे व त्याविषयी संपूर्ण माहिती घटक – काम काळ व वेग वर्ग आणि वर्गमूळ घन आणि घनमूळ Prithviraj Sanjay Gaikwad पर्यावरणशास्त्र नोट्स डाउनलोड करा भौमितिक सूत्रे संगणक नोट्स डाउनलोड करा Geography Of India Notes PDF Download Geography Of Maharashtra Notes PDF Download Social […]

Hindi Mathmatics Practice Question Set 7

Hindi Mathmatics Practice Question Set 7 गतीविषयक तीन समीकरणे Hindi Mathmatics Practice Question Set 7 गतीविषयक तीन समीकरणे Gativishayak Samikarane   1.    v = u + at           2.    s = ut + ½ at2        3.    v2 = u2 + 2as ·🌷         एखाधा वस्तूच्या विराम अवस्थेत किंवा […]

Hindi Matamatics Practice Question Set 1

Hindi Matamatics Practice Question Set 1 शर्करा लॅक्टोज माल्टोज माहिती Hindi Matamatics Practice Question Set 1 शर्करा लॅक्टोज माल्टोज माहिती Sugar Types 🌿माल्टोज🌿 पिष्ठमय पदार्थावर पाचक रसांचा परिणाम होऊन त्यापासून बनलेली साखर  म्हणून ओळखले  maltobiose किंवा मादक पेय तयार करण्यासाठी सातूचे भिजवून वाळवलेले सत्त्व साखर , एक आहे  डिसासेकेराइड दोन युनिट पासून स्थापना ग्लुकोजच्या एक […]

गणित नोट्स

Ankganit Notes All Exam Old Question Papers Megabharti Mock Test Series Solve Now For Free Online Mock Test Solve Now For Latest Govt Jobs Notification Visit Now Free Online Live Video Lectures Watch Now [mran_category_accordion id=”521″] शेकडेवारी प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे व त्याविषयी संपूर्ण माहिती घटक – काम काळ व वेग वर्ग आणि वर्गमूळ घन […]