भारताचा मानव विकास निर्देशांक 2019 HDI 2019

भारताचा मानव विकास निर्देशांक 2019 HDI 2019 भारताचा मानव विकास निर्देशांक 2019 HDR 2019 जारी करणारी संस्था – UNDP HDI मोजण्याचे निकष –   1. दीर्घ आणि निरोगी जीवन 2. ज्ञानाची सुगमता 3. योग्य राहणीमान भारताचा क्रमांक – 188 देशांच्या यादीत 129 वा (2018 साली 130 वा) भारताचा HDI – 0.647  भारताचा समावेश – मध्यम मानव […]