gramsevak Papers

No.जिल्हा निवड समितीडाउनलोड लिंक
ग्रामसेवक भरती सर्व प्रश्नपत्रिका PDF डाउनलोडडाउनलोड करा
01अकोला जिल्हा ग्रामसेवक भरती 2013 प्रश्नपत्रिका PDFडाउनलोड लिंक
02हिंगोली जिल्हा ग्रामसेवक भरती 2013 प्रश्नपत्रिका PDFडाउनलोड लिंक
03परभणी जिल्हा ग्रामसेवक भरती 2013 प्रश्नपत्रिका PDFडाउनलोड लिंक
04यवतमाळ जिल्हा ग्रामसेवक भरती 2013 प्रश्नपत्रिका PDFडाउनलोड लिंक